Specifika hospodaření malých podniků

Text dotazu

Můžete mi doporučit zdroje literatury na téme BP : Specifika hospodaření malých podniků v oblasti služeb?

Odpověď

Dobrý den, 

v Elektronickém katalogu Národní knihovny ČR jsme k tématu dohledali mimo jiné následující  literaturu:

 

*  VOJÍK, Vladimír. 3MA545 Podnikání malých a středních firem II. V Praze: Oeconomica, 2008. 2 sv. (36, 32 s.). ISBN 978-80-245-1386-7.

*  VOJÍK, Vladimír. Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků I. Vyd. 3., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2007. 298 s. ISBN 978-80-245-1248-8.

 

* RYDVALOVÁ, Petra. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky. Vyd. 1. Liberec: VÚTS, 2011. 136 s. ISBN 978-80-87184-16-5.

* BEDNÁŘOVÁ, Dagmar a ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, Dagmar. Malé a střední podnikání. 2., rozš. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7394-229-8.

* SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxv, 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.

* VOJÍK, Vladimír. Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 275 s. ISBN 978-80-7357-534-2.

* ŠVANDOVÁ, Eva. Ekonomika malých a středních podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 113 s. Svět environmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4615-3.

* VEBER, Jaromír a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 311 s. Expert. ISBN 978-80-247-2409-6.

* HECZKOVÁ, Miroslava. Marketing malých a středních firem: distanční studijní opora. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2006. 299 s. ISBN 80-7248-356-0.

* FRKOVÁ, Jana, HELLMICH, Manfred a HROMADA, Eduard. Udržitelný rozvoj malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Vyd. 1. Praha: FinEco, 2010. 110 s. ISBN 978-80-86590-05-9.

* MANDYSOVÁ, Ivana. Podpora podnikání v České republice a v Evropské unii. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2009. 173 s. Monografie. ISBN 978-80-7395-220-4.
Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz a již zmíněné databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc  

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2014 12:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu