Španělsko

Text dotazu

Jakou rozlohu mělo Španělsko s koloniemi v 16. a 17. st?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Bohužel přesnou velikost Španělska se nám nepodařilo dohledat. Pěkné mapy území, které podléhalo španělské koruně naleznete v publikaci od Vincent Mary. Z publikace Španělsko od Jiřího Chalupy citujeme: " Karel po svých rodičích a prarodičích zdědil vskutku nezměrné impérium. Kastilsko-aragonské králoství s rozsáhlými državami v Itálii, poenciálně celý americký kontinent - jen během prvních dvaceti let Karlova kralování opanovali španělští conquistadoři zhruba 2 mil km2 amerického území  - a bohaté prosperující Nizozemí (termín označující v té době celý Benelux. Karel se záhy ozdobil i císařskou korunou a získal kontrolu nad svatou říší římskou, tj. střední Evropou. Pokud k tomu připočteme Filipíny, populární floskule o "říši, nad kterou slunce nezapadá" se nejeví jako přehnaná."

Jako doplňující bychom Vám doporučili Dějiny Španělska, kde jsme sice rozlohu nenašli, ale za to velice zajímavé demografické údaje a údaje o měnové politice Španělska.

Doporučená literatura:

Ubieto Arteta, Antonio et al. Dějiny Španělska. [1. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 911 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-117-4.

Chalupa, Jiří. Španělsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 217 s. Stručná historie států; sv. 26. ISBN 80-7277-281-3.

Vincent, Mary a Stradling, Robert A. Svět Španělska a Portugalska. Vyd. 1. Praha: Euromedia Group, 1997. 240 s. Kulturní atlasy. ISBN 80-7176-574-0.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2014 11:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu