španělská vesnice (úsloví)

Text dotazu

Proč se říká je to pro mě španělská vesnice a jaké obdobné úsloví používají ve Španělsku popř. v jiných zemích?

Odpověď

Španělská vesnice : úsloví znamenající něco cizího, neznámého.
Autorem rčení je Johann Wolfgang Goethe, který nahradil rčení "česká vesnice", používané v té době v Německu ve stejném smyslu, tj. jako symbol něčeho neznámého, nepochopitelného a cizího, právě úslovím "španělská vesnice". Goethe sám do Čech často jezdil, měl tu mnoho přátel, zdejší prostředí dobře znal a zřejmě mu německý pojem připadal neadekvátní. Podrobněji viz v publikaci: Kovářová, Stanislava. Proč se říká 2. Olomouc : ALDA, 1996, s. 103-104.

Podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky zkřížil údajně Goethe typické německé přísloví s dobovou zlehčující narážkou na odpor vzbuzující španělské mravy a zvyky, které zaváděl Karel V, původem Španěl. Slovník uvádí významově obdobná rčení v některých jazycích, španělsky však ne:

Angličtina: be all Greek to so
Němčina: für jn böhmische Dörfer sein
Francouzština: etre pour quelqu'un du chinois/ de l'Hebreu
Ruština: byť dla kogo kitajskaja gramota/ kniga za semju pěčaťami

Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné, R-Ž, Academia, Praha 1994, s. 255.

Podle informace rodilé mluvčí se ve Španělsku v této souvislosti používá označení čínský, Čína, ne ale nutně ve spojení se slovem vesnice.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2008 08:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu