Souvislost mezi efektivním rodičovstvím a sociálně patologickými jevy

Text dotazu

Dobrý den. Píšu práci na téma Souvislost mezi efektivním rodičovstvím a sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže. Chtěla bych se zeptat na literaturu, která se týká metod sociální práce s rodinou. A zda existují nějaké publikace ohledně kurzů efektivního rodičovství. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Na Vámi zvolené téma bylo mnohé publikováno, většinou se jedná o spojení rodina s výchovou dítěte, anebo spojení sociální deviace dětí a škola. Po zadání konkrétního spojení efektivní rodičovství jsme bohužel získali pouze jeden odkaz. Bude tedy nutné zadávat různá alternativní spojení slov, následně nahlédnout do obsahu knih a zkontrolovat, zda daná publikace obsahuje alespoň kapitolu či dvě věnované efektivnímu rodičovství a sociálně patologickým jevům u dětí. U takto relevantních záznamů doporučujeme: vybrat relevantní záznamy, "nakouknout" do záznamů, které budou mít pro Vás vypovídací hodnotu a opsat si z nich, jaká klíčová slova, předmětová hesla byla použita k popsání záznamu tak, aby Váš příští dotaz do databáze obsahoval více Vámi hledaných záznamů.

Pro vyhledávání používejte klíčová slova, tedy slova a slovní spojení, která vystihují (popisují) Vámi hledané téma. V tomto konkrétním případě: efektivní rodičovství, rodičovství, výchova dítěte, příručky, metody sociální práce s rodinou, sociálně patologické jevy u dětí, děti, sociální deviace, rodina, výchova. Zmíněná klíčová slova lze různě kombinovat, pro práci doporučujeme vyhledávat ve formuláři rozšířeného vyhledávání, problémové děti, riziková mládež.

Dále doporučujeme vyhledávat v databázi NKC (online katalog Národní knihovny), ANL (články v českých novinách, časopisech a sbornících), ČNB (Česká národní bibliografie), případně SKC (Souborný katalog českých knihoven - monografie), SKCP (Souborný katalog českých knihoven - seriály) - pakliže nejste uživatelem Národní knihovny, snadno zde zjistíte, zda daná publikace je ve fondu Vaší domovské knihovny, případně pokud ji Vaše knihovna nemá, lze přes meziknihovní výpůjční službu získat kopie článků, anebo výpůjčku dané knihy z jiné knihovny ( http://aleph.nkp.cz/F/ ) . Plné texty článků od roku 2011 naleznete v ANL+ (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ceske_clanky.htm )


Přikládáme několik vzorových odkazů z databáze NKC - knihy:
Dinkmeyer, Don C. a McKay, Gary D. Efektivní rodičovství krok za krokem. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2008. 141 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-445-8.
Malach, Josef. Teorie metodiky výchovy. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 248 s. ISBN 978-80-86723-93-8.
Fischer, Slavomil a Škoda, Jiří. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 218 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2781-3.
Krejčířová, Olga a Skopalová, Jitka. Deviace a sociální patologie - vybrané jevy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 66 s. ISBN 978-80-244-1698-4.
Poláček, Michal a Forýtková, Dana. Systém prevence sociálně patologických jevů: studijní text pro distanční studium. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 82 s. Studijní texty pro distanční studium. ISBN 80-85783-65-7.
Mühlpachr, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 194 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; sv. č. 112. ISBN 978-80-210-4550-7.
Martinková, Milada. Výskyt některých forem násilného a sociálně nežádoucího jednání rodičů vůči dětem při výchově v rodině. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1995. 97 s. Studie.
Ďuriš, Pavel et al. Abeceda bariéry proti sociálně patologickým jevům u žáků základních škol: praktická informace pro rodiče a učitele. 1. vyd. [Praha]: Fórum pro zdraví, 2005. 65 s. Prevence. ISBN 80-239-6998-6.
Smrčka, Ferdinand a kol. ABC rodinné výchovy. Dítě školního věku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 269 s., [25] s. obr. příl. Knihy pro rodiče.

Přikládáme několik vzorových odkazů z databáze ANL:
Nováková, Marie. Není vaše dítě závislé?. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2012, 42(2), s. 10-12. ISSN 0323-1879.
Štech, Stanislav. [Děti a mládež v obtížných životních situacích]. Československá psychologie, 2005, 49(5), s. 478-479. ISSN 0009-062X.
Novák, Tomáš. Děti s výchovnými obtížemi. Právo a rodina, 2009, 11(10), s. 11-16. ISSN 1212-866X.
Bianco, Elvira. Malí diktátoři. Salesiánská rodina, 1998, 8(3), s. 7-8. ISSN 0862-917X.
Novák, Tomáš. Je dítě vizitkou rodičů ?: Co si počít s kukaččími dětmi. Katolický týdeník, 1998, 9(16), s. 12. ISSN 0862-5557.
Červenková, Anna. Lexikon pro rodiče. Nové knihy, 1998, 38(5), s. 11. ISSN 0322-922X.
Martinek, Michael. Nepovedení potomci: Co si počít s kukaččími dětmi. Katolický týdeník, 1998, 9(16), s. 12. ISSN 0862-5557.

Nyní znáte autora, název článku, časopis, ve kterém se článek nachází i konkrétní stranu. Podívejte se proto do Souborného katalogu České republiky pro periodika http://aleph.nkp.cz/F/LTVG6LEYQD5BUSJTPJVMPKBJ1RK8JLVRCDEDNCARU866TB3FQU-08336?func=file&file_name=find-b&local_base=SKCP a zjistěte, v které knihovně se dané periodikum nachází. Pokud knihovna, v níž jste čtenářkou, daný titul, anebo rok nemá, lze o kopii článku zažádat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby ve Vaší domovské knihovně. Knihy budete hledat v SKC, hledáte podle titulu, případně autora, anebo kombinace obou údajů, opět si tím ověříte, jestli domovská knihovna publikaci má ve svém fondu, anebo ne, jak již bylo napsáno výše.

Další možností je využít databáze ANL+, která obsahuje plné texty článků. V databázi naleznete plné texty článků dostupných v Národní knihovně ČR od roku 2011, http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ceske_clanky.htm

Případně bychom na Vašem místě oslovili:
Sociologický ústav AV ČR - http://www.soc.cas.cz/departments/cz/18/55/Knihovna.html
Psychologický ústav AV ČR - http://www.psu.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=133

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2013 12:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu