Souvislost české hymny s písní"U potoka stála,napájela páva"

Text dotazu

Někdy v mládí jsem slyšel - možná při hudební výchově, o souvislosti uvedené písně s českou hymnou, možná případně se hrou Fidlovačka. Bohužel si již ale nedovedu vybavit přesné souvislosti, ani se mně nepodařilo je někde vyhledat. Můžete mně být prosím v tomto "problému" nápomocni?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

bohužel jsme nenašli žádnou souvislost mezi českou hymnou a písní ,, U potoka stála, napájela páva".

Vámi uvedená píseň má pocházet z Bydžovska a zaznamenal jí Karel Jaromír Erben roku 1864, jmenuje se podle prvního verše Milá má, milá má.

 

Text písně Kde domov můj má dvě verze, první napsal Josef Kajetán Tyl. Druhá verze písně pochází od autora hudby Františka Škroupa, jedná se vlastně o mírné úpravy první verze. Fidlovačka byla uvedena v roce 1834.

 

Publikace věnující se národní hymně Vámi uvedenou píseň v souvislosti s hrou Fidlovačka nebo přímo hymnou neuvádějí.

 

Pro pochopení širšího kontextu písně Kde domov můj jsou zajímavé tři literárně-historické studie z této knihy:

 

Kde domov můj: varianty a parafráze. Vyd. 1. [Praha: Paseka, 2004. 132 s. Smil: jazykem o jazyce; sv. 3. ISBN 80-7185-681-9.

 

Sputnar, Pavel : Paradies et Patria - o pravděpodobném vlivu Kosmova popisu Čech na Tyla, při psaní textu budoucí hymny.

Svatoš, Martin : Kde domov barokních Čech - Kde domov můj v kontextu barokního vnímání vlasti.

Macura, Vladimír: Krajina hymny a krajina literatury: - literární rozbor textu Kde domov můj.

 

MACURA, Vladimír. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozš. vyd., V H & H 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-85787-74-1.  Tato kniha se zabývá různými aspekty národního obrození.

 

Čerpáno z:

 

 Má milá, má milá http://folksong.eu/cs/melody/21703

 

 LUDVOVÁ, Jitka et al. Fidlovačka, aneb, Cokoli chcete. Vyd. 1. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2014. 310 s. ISBN 978-80-7008-330-7.

 

 GÖSSEL, Gabriel et al. Státní hymna České republiky v proměnách doby = The Czech Republic's national anthem down the ages. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. 174 s. ISBN 978-80-87041-42-0. Na str. 75, lze nalézt pro srovnání oba texty hymny.

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.11.2019 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu