Souvětí souřadné v poměru příčinném a souvětí podřadné s vedlejší větou příslovečnou příčinnou pouhou záměnou spojky neboť spojkou protože

Text dotazu

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na následující. Mám souvětí, kde jsou dvě věty hlavní ve významovém poměru příčinném spojené spojkou "neboť". Pokud však mezi stejné věty vložím místo spojky "neboť" spojku "protože", změní se souvětí souřadné v souvětí podřadné s větou hlavní a vedlejší větou příslovečnou příčinnou. Proč pouhá záměna spojky "neboť" za spojku "protože" rozhodne o tom, zda jsou v souvětí dvě věty hlavní nebo věta hlavní a věta vedlejší? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

spojky (konjunkce) jsou neplnovýznamovým, neohebným slovním druhem, sloužícím ke spojování slov nebo vět. Dělíme je na spojky:

a/souřadící

Tyto spojky spojují souřadně spojené věty nebo větné členy, tj. ty, které mají stejnou platnost (ani jeden ze členů není podřazený tomu druhému, oba mají stejnou gramatickou platnost, jsou si rovny, jsou na stejné úrovni).

b/podřadící

Vyjadřují vztah, závislost (jedna věta je významově závislá na větě druhé, jedna věta je významově nadřazená nad druhou).

Čerpáno z:

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-spojky/https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-spojky/

KLEKER, Jiří, DRECHSLEROVÁ, Jana. Čeština - stručná mluvnice. Dubisko: Infoa, 2010.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:3d8cdc30-467f-11e4-af1d-001018b5eb5c

 

Až sem jsou to informace, které jsou obsaženy v učebnicích českého jazyka nebo v příručkách o české mluvnici.

Váš poněkud specifický dotaz jsme ovšem konzultovali i s odborníky, kteří se českou gramatikou zabývají. Z jejich odpovědí uvádíme:

Rozdělení spojek na souřadící a podřadící je dáno mj. historickým vývojem jazyka a jazykovědy. V případě spojek "protože" a "neboť" je toto rozdělení více méně formální, protože jejich význam je v podstatě totožný. Shodují se i v tom, že se před oběma píše čárka, což není případ všech souřadících spojek. Rozdíl bychom mohli najít v jejich zařazení do jazykového rejstříku ("protože" je zcela běžný výraz, "neboť" je poněkud knižnější) či v jejich syntaktické pozici ("protože" může uvádět vedlejší větu, která je větě hlavní předřazena, zatímco "neboť" uvádí vždy větu hlavní, která na druhou větu hlavní v daném souvětí navazuje). Podrobné důvody, proč je jedna zařazena do spojek podřadících a druhá do spojek souřadících, by bylo třeba hledat v historii. Podobná situace ovšem není výjimečná, stejné významy lze v jazyce většinou vyjádřit různými formálními prostředky. Stejně je tomu ostatně i v jiných jazycích (srov. FR či DE).

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.03.2019 10:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu