soupisy rychtářů

Text dotazu

Dobrý den,
chci se zeptat, zda existují nějaké soupisy rychtářů v jednotlivých obcí, jedná se mi konkrétně o ves Korouhev u Poličky cca v rozmezí roků 1650 - 1850 se jménem Bezděkovi.
Děkuji předem za jakoukoliv odpověď.
S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

v případě některých vesnic a měst jsou již seznamy rychtářů zpracovány a vydány tiskem. U obce Korouhev jsme na podobný soupis bohužel nenarazili.

V publikacích věnovaných Korouhvi jsou zmiňovány tři rody rychtářů. Od roku 1678 (v knize Čechy od Karla Adámka je uvedeno "do roku 1678", nicméně pravděpodobně jde o tiskovou chybu vzhledem k tomu, že ostatní prameny uvádějí formulaci "od roku 1678") na rychtě (č.p. 1) hospodařil rod Drašarů. Po jejich vymření se sňatky s pozůstalými dcerami dostali na rychtu Skalští a Michlové. Rodu usedlému na rychtě se však podle starého zvyku a také podle stavení i nadále říkalo Drašaři. Je možné, že minimálně v určité době byly v Korouhvi souběžně dvě rychty. Do roku 1848 náleželo totiž Poličce 27 domovních čísel z Korouhve a mlýn. Zbytek vsi patřil k panství Bystrckému. Ze dvou rychtářů byl jeden na Bystrcku a druhý na Poličsku. Josef Václav Justin Michl ve své knize (1848) zmiňuje, že se v Korouhvi mimo jiné nachází erbovní rychta č. 1 a 2, jejíž majitel z č. 1 Jan Michal "posud obilní osyp (žito a oves) od dotčených osmi poddaných Poličských ročně vybírá".

Kromě Drašarů, Skalských a Michlů jsme narazili ještě na Prokopa Křížů, který je v roce 1651 uveden v Soupisu poddaných podle víry jako rychtář vsi Korouhev na panství Polička. Jméno Bezděk se v souvislosti s rychtou v Korouhvi neobjevuje, ale vzhledem k tomu, že publikované informace jsou velmi kusé, nemůžeme to vyloučit.

Zdá se, že Michlové byli rychtáři v Korouhvi opakovaně a po řadu let. Z jejich početného rodu pocházel Antonín Petr Michl (https://www.wikitree.com/wiki/Michl-1) a jeho syn Josef Václav Justin Michl (1810-1861). Josef Václav Justin Michl se později stal hrdinou románu Drašar Terézy Novákové. Dalším známých příslušníkem rodu Michlů byl lékař  prof. MUDr. František Michl (1850-1900), který byl vnukem předposledního rychtáře. Podle matričního záznamu o narození Františka Michla se zdá, že se jeho dědeček jmenoval Ignác (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G59S-LK8?i=172&cc=1804263).  O rychtě v Korouhvi se zmiňuje Teréza Nováková v knize Na Librově gruntě.

Výčet rychtářů, kostelníků a rektore scholae byl pravděpodobně uveden na kruchtě v kostele sv. Petra a Pavla v Krouhvi. Bohužel podle informací v Soupisu památek od Z. Wirtha byl nápis z kruchty již odstraněn.

Obáváme se, že pro získání dalších informací se již budete muset obrátit na archivy. Ve fondu Státního oblastního archivu Zámrsk se nachází mimo jiné fond Velkostatku Bystré u Poličky, jehož součástí jsou i pozemkové knihy pro vsi z tohoto panství. Podle staršího Průvodce po archivních fondech by v Zámrsku měl být i fond městského velkostatku Polička. V aktuálním přehledu fondů SOA Zámrsk (http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2013/03/SEZNAM_FONDŮ_SOAZ_2017-02-27.pdf) jsme ho nenalezli, ale bližší informace Vám zajisté podají přímo archiváři v Zámrsku (http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/). Ve fondech velkostatků se mohou zpravidla nacházet např. pozemkové knihy (tzv. gruntovní knihy či gruntovnice s přehledem majitelů jednotlivých domů ve vsi),  robotní knihy (včetně informace o výjimkách a úlevách, např. pro rychtáře), registra dětí (každoroční soupisy, ve kterých byly sepsány všechny rodiny poddaných podle obcí), knihy různých povolení atd.

Napovědět by Vám možná mohly i matriky. I ty jsou uložené v SOA Zámrsk, nicméně již byly digitalizovány a jsou tedy volně přístupné. Odkazy na konkrétní matriky najdete v seznam SOA Zámrsk - http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2017/06/8700_Sbírka-matrik-Východočeského-kraje-1587-1949_NAD_190-stav-2017-06-01.pdf.

Další fondy, které by Vás mohly zajímat, jsou uložené ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli (http://vychodoceskearchivy.cz/svitavy/).  Zde se nachází např. kroniky z farního úřadu v Bystré a případně také ze Svojanova.

  • Pamětnice farního úřadu v Bystrém  (SOkA Svitavy, Mezifondový soubor kronik,  kroniky farního úřadu Bystré, signatura KR-159)
  • Liber memorabilium z fary ve Svojanově (SOkA Svitavy, Mezifondový soubor kronik,  kroniky farního úřadu Svojanov, signatury KR-176 a KR-245) Bohužel se nezdá, že by se zachovala přímo kronika Korouhve, ale v SOkA Svitavy je uložen také fond Farního úřadu v Korouhvi (http://badatelna.eu/fond/100269).

 

Více informací, ve kterých dalších fondech byste mohla informace o rychtářích ještě hledat, by Vám zajisté poradili kolegové z archivu v Zámrsku a Svitavách. Můžete se zkusit zeptat i v Městském muzeu a galerii v Poličce (http://www.cbmpolicka.cz/cz/). I zde by Vás mohli nasměrovat k dalším pramenům.

Použité zdroje

* ADÁMEK, Karel Václav et al. Čechy. Díl XIII, Východní Čechy. V Praze: J. Otto, 1905. s. 165.
* BROŽ, Eduard, ed. Korouhev jindy a nyní. V Litomyšli: nákladem vlastním, 1935. s. 12, 13.
* CUPAL, Jan Alois. Poličsko. Díl I, Místopis. V Poličce: Jindřich Popelka, 1908. s. 125.
* FRAJDL, Jiří, ed. a BOUZA, Erik, ed. Průvodce po archivních fondech. 1. vyd. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1965. 546, [1] s. Průvodce po st. archivech; Sv. 18-19.
* JUNEK, David, ed. a JUNKOVÁ, Blažena, ed. Bibliografie Poličska ve fondech knihovny Městského muzea a galerie Polička. Polička: Městské muzeum a galerie Polička, 2004. 130 s. Monografie; sv. 11. ISBN 80-86533-00-X.
* JUNEK, David, ed. a JUNKOVÁ, Blažena, ed. Bibliografie města Poličky a Poličska - dodatky: (z fondů knihovny Městského muzea a galerie Polička). 1. vyd. Polička: Městské muzeum a galerie, 2007. 73 s. Monografie; sv. 12. ISBN 978-80-86533-05-6.
* KONEČNÝ, Stanislav. Poličsko: turisticko-vlastivědný průvodce obcemi a jejich okolím. Vyd. 1. Tišnov: Sursum, 2005. s. 73. ISBN 80-7323-106-9.
* MATUŠÍKOVÁ, Lenka a PAZDEROVÁ, Alena. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Chrudimsko. 3. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2001. s. 907. ISBN 80-85475-74-X.
* MICHL, Josef Václav Justin. Polička, králowské wěnné město w Čechách. Swazek I. W Praze: A.C. Kronberger [distributor], 1848. s. 30.
* Obec Korouhev. Korouhev: Obec Korouhev, C2000. s. 9. ISBN 80-239-4694-3.
* RŮŽIČKA, Jindřich. Román a skutečnost o Drašarovi a poličských buditelích. 1. vyd. Hradec Králové: Východočes. nakl., 1966. s. 17.
* WIRTH, Zdeněk. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXII, Politický okres Poličský. V Praze: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. s. 45-49.
* http://genealogie.taby.cz/viewtopic.php?f=16&t=29688

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.07.2017 17:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu