Soupis poddaných podle víry 1651-Čáslavsko

Text dotazu

Dostala se mi do ruky edice z roku 1999 Soupis
poddaných podle víry-Čáslavsko 1. a 2. díl, ale marně jsem tam hledal
vesnice statku Vojnův Městec (Světnov, Stržanov, Polnička apod.), přitom v
mapce přiložené v příloze tento statek je.

Nevíte prosím, čím to může být?

Odpověď

Dobrý den,

mapa, která je přiložena k "Soupisu poddaných podle víry z roku 1651.

Čáslavsko 2." zachycuje rozdělení kraje podle panství a statků k r. 1653/1654. Na mapě jsou vyznačena všechna panství. Černě šrafovaná jsou zde pouze místa, která nebyla zaznamenána v berní rule (nikoliv v Soupisu poddaných podle víry).

Soupis poddaných z oblasti patřící pod statek Vojtův Městec se tedy pravděpodobně nedochoval či nebyl vůbec pořízen.

Vysvětlení přináší text úvodu jedné z knih Soupisu poddaných podle víry:

"Soupis vyhotovovaly na jednotlivých panstvích vrchnostenské kanceláře, v královských městech kanceláře městské, z poddanských měst je vyhotovovala pouze některá, za ostatní tak činila vrchnost. Většina panství a statků splnila požadavky patentu do léta 1651. Před ukončením celé akce však vydala místodržitelská kancelář 3. června 1651 další patent, jímž upouštěla od podrobné formy soupisu a nařizovala vypracovat pouze sumární výkaz nekatolických osob. Proto nebyl na některých panstvích soupis vyhotoven vůbec, na některých byl sice vyhotoven, ale nebyl odeslán a zůstal uložen ve vrchnostenské kanceláři. Situace se různí kraj od kraje, v některých případech je nemožné s určitostí zjistit, zda byl soupis pořízen a z nějakého důvodu se nedochoval, či zda nebyl pořízen vůbec."

(Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko. 2., dopl. vyd. Praha : Národní archiv, 2005.)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2011 13:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu