Soupis poddaných podle víry 1651

Text dotazu

Dobrý den,

prosím o zaslání informace, zda je v některém Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 uvedena obec Cheznovice (okr. Rokycany).
V Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 pro Berounsko jsem obec Cheznovice nedohledal, v berní rule z roku 1654 pro Podbrdský kraj jsou Cheznovice uvedeny v držení Maximiliana hraběte z Martinic.
  
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

odpovídáme Váš dotaz zaslaný prostřednictvím služby Ptejte se knihovny ze dne 22.2.2016.
 
Ve Vámi zmiňované publikaci (Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Berounsko. 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1995. 355 s. ISBN 80-85475-22-7.) bohužel Cheznovice opravdu uvedeny nejsou. (Cheznovice jsou zde uvedeny pouze v přiložené mapě).

Přestože obec jednoznačně spadá do oblasti Berounsko, byly dle Vašeho požadavku prohledány i ostatní nám dostupné svazky 
Soupisu poddaných podle víry z roku 1951, ale bohužel v žádném z nich nejsou Cheznovice uvedeny.

Jedná se o následující tituly:

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko 1. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 1994. 371 s. ISBN 80-85475-14-6.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko 2. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 1994. s. 372-715. ISBN 80-85475-14-6.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Čáslavsko 1. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 1999. 300 s. ; 20 cm. ISBN 80-85475-54-5.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Čáslavsko 2. 1. vyd. Praha: Státní ústřední archiv, 1999. 313 s., 1 mp. ISBN 80-85475-54-5.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Hradecko-Bydžovsko. 1
. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2000. 386 s. ISBN 80-85475-63-4.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Hradecko-Bydžovsko. 2. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2000. s. 387-776. ISBN 80-85475-63-4.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Hradecko-Bydžovsko. 3. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2000. s. 778-1158. ISBN 80-85475-63-4.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Hradecko-Bydžovsko. 4. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2000. s. 1159-1539. ISBN 80-85475-63-4.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Chrudimsko. 2. Vyd. 1. V Praze: Státní ústřední archiv, 2001. s. 387-772. ISBN 80-85475-74-X.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Chrudimsko. 3. Vyd. 1. V Praze: Státní ústřední archiv, 2001. s. 773-1156. ISBN 80-85475-74-X.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Kouřimsko. Vyd. 1. V Praze: Státní ústřední archiv, 1997. 218 s. ISBN 80-85475-41-3.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko - Klatovsko 1. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2003. 358 s. ISBN 80-86712-01-X.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko - Klatovsko 2. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 2003. s. 359-717. ISBN 80-86712-01-X.

Z důvodu momentální nedostupnosti nebyly procházeny soupisy z lokalit: Bechyňsko a Rakovnicko.

V monografii: Cheznovice 1379-1979: 600 let obce. Cheznovice: Městský národní výbor, 1979. 31 s. je co týče majitelů panství uvedeno na s. 4:

Ze 16. stol. není o Cheznovicích žádbá zpráva. Teprve počátkem 17. stol. v r. 1623 jsou doklady, že Cheznovice vlastnil Václav Pešík z Komárova, který byl věrným vyznavačem učení podobojí. Pro účast na stavovské vzpouře mu byla třetina majetku zkonfiskována a v tom byly i Cheznovice. V témže roce byl majetek prodán hraběnce Marii Slavatové, roz. Z Valdštejna. Po její smrti byl majetek postoupen hraběnce marii Eusebii z Martinic s tou výminkou, že honby na zvěř byly vyhrazeny ke královskému panství zbirožskému. Cheznovice pak vlastnil hrabě Maxmilián z Martinic a patřily panství hořovickému. Dalšími majiteli byli hr, Vrbnů a knížata Hanavští (1852-1945).
…v r. 1646 byly upřesňovány hranice hořovického panství.


Dále Vám můžeme doporučit digitalizované kroniky obce Cheznovice, které jsou vystaveny na webovém portálu Státního oblastního archivu v Plzni viz http://www.portafontium.eu/. Nejstarší kronika obce Cheznovice je však až z roku 1700.
 
 
 

Použité zdroje

katalogy: Souborný katalog České republiky a katalog Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
webový portál Porta fontium

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

22.02.2016 11:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu