Soupis poddaných podle víry 1651

Text dotazu

Dobrý den,

Byl bych Vám velmi vděčen, kdybyste mi mohli poradit, kde najít soupisy
poddaných podle víry žíjících v následujících obcích:

Bukovina u Pecky - okr. Nová Paka
Uhlíře
Česká Proseč
Levínská Olešnice (Volešnice Levinská)
Nová Paka
Oustí (Ústí) - okr. Nová Paka
Přibyslav (Přibyslavsko) - okr. Nová Paka Vrchovina - okr. Nová Paka
Levínská Olešnice (Volešnice Levinská)

Většina patřila k panství Kumburk a domníval jsem se, že budou v publikaci
"Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko", zpracovaly
L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková Praha : Státní ústřední archiv,
2000.

Požádal jsem známého, jestli by mi udělal kopii příslušných stránek, ale on
mi sdělil, že tam našel pouze Bukovinu a Uhlíře, ale ostatní obce tam
nenašel. Děkuji předem za Vaši pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 (Hradecko-Bydžovsko) jsou uvedeny opravdu pouze zmíněné dvě vesnice, tedy Bukovina a Uhlíře. Příčina může tkvět v tom, že uvedené dvě vesnice patřily k jinému panství než ostatní zmíněné. Uhlíře, Bukovina a dle rejstříku Berní ruly i Přibyslavsko patřily k panství Bělehrady - panství Vilíma Lamboje. Všechny ostatní uvedené vesnice přináležely k panství Kumburk.

"Soupis vyhotovovaly na jednotlivých panstvích vrchnostenské kanceláře, v královských městech kanceláře městské, z poddanských měst je vyhotovovala pouze některá, za ostatní tak činila vrchnost. Většina panství a statků splnila požadavky patentu do léta 1651. Před ukončením celé akce však vydala místodržitelská kancelář 3. června 1651 další patent, jímž upouštěla od podrobné formy soupisu a nařizovala vypracovat pouze sumární výkaz nekatolických osob. Proto nebyl na některých panstvích soupis vyhotoven vůbec, na některých byl sice vyhotoven, ale nebyl odeslán a zůstal uložen ve vrchnostenské kanceláři. Situace se různí kraj od kraje, v některých případech je nemožné s určitostí zjistit, zda byl soupis pořízen a z nějakého důvodu se nedochoval, či zda nebyl pořízen vůbec." (Soupis poddaných podle víry z roku 1651. 2., dopl. vyd. Praha : Národní archiv, 2005.)

Z panství Kumburk není v soupisu uvedena žádná obec, je tedy pravděpodobné, že se jedná o výše zmíněný případ panství, které nedodalo soupisové podklady, či se tyto záznamy nedochovaly.

Zmíněné obce, i se soupisem zde žijících rolníků, chalupníků a hospodářů, můžete ovšem nalézt v Berní rule z roku 1654:

* Berní rula. Sv. 13, Kraj Hradecký. 2. díl. 1. vyd. Praha : SPN, 1954.

Pro dohledávání osob podle příjmení můžete využít i rejstřík:

* ČERVENÝ, Václav. Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-058-6 (sv. 1-2 : váz.).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu