Soupis poddaných podle víry

Text dotazu

Dobrý den,
Národní knihovna ČR vlastní svazky Soupisů poddaných podle víry různých
českých krajů - Boleslavsko, Chrudimsko, Hradecko ...., nikde nemůžu najít
informaci, kde, v jaké literatuře se nacházejí soupisy poddaných lokalit
jako je Tišnovsko, Novoměstsko, Žďársko, Pernštejnskobystřicko.
Děkuji za odpověď

Odpověď

obrý den,

berní rula - představuje první úplný soupis a popis všech obcí, vesnic, městeček i měst podle jednotlivých panství a tehdejších krajů sloužící pro daňové účely v Čechách z roku 1654. Berní rula vznikla na základě usnesení Českého sněmu z roku 1652 a navazuje na Soupis poddaných z roku 1651.

Obdobný soupis pro Moravu se nazývá Lánový rejstřík.

Soupis poddaných podle víry..., tak, jak jsou mapovány české kraje, pro Moravu nebyly vydány. Svým způsobem by je měly nahradit Lánové rejstříky pro různé oblasti Moravy. Tišnovsko, Ždársko apod. jsou obsaženy v MATĚJEK, František. Lánové rejstříky Brněnského kraje z let 1673-1675. Praha: TEPS, 1981.

S.7: "A právě válečné události 17. století přispěly, že z té doby se nám dochovaly výsledky druhé lánové vizitace, které jsou vlastně nejstarším topografickým pramenem, podávajícím první strukturu tehdejších vesnic a jejich hospodářských změn...."

S.131: "Z technických důvodů jsem nemohl připojit ani osobní, ani věcný rejstřík a též ne odkazový rejstřík na české přívlastníky místních jmen..."

Z této poznámky autora vyplývá, že v Lánových rejstřících nejsou soupisy jmen, tak jak je známe ze Soupisu poddaných podle víry...

Zdroj: MATĚJEK, František. Lánové rejstříky Hradišťského kraje z let 1669-1671. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1984.

S.5: "...lánová komise, která pracovala na Moravě v letech 1669-1979. Ta měla připravit podklady pro zdanění poddáného lidu na další století, jak se o tom stalo usnesení v Brně v r. 1669. Stalo sa tak na nátlak z Vídně...Lánový rejstřík obsahuje soupis všech poddanských usedlostí na venkově i v poddanských městech a městečkách podle jejich zachování po válce... Rejstřík, třebaže byl vypracován k daňovým účelům, stal se i prvořadým pramenem pro poznání osudu moravského poddaného lidu v nejhorším čtvrtstoletí po skončení třicetileté války..."

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2012 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu