Soupis knihoven

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych vědět, kde najdu soupis
knihoven ČR (nemyslím jen adresář knihoven a knihovny registrované
ministerstvem). Zajímal by mě vyčerpávající soupis všech knihoven, včetně
knihoven zámeckých, klášterních případně vybraných soukromých apod.

Odpověď

Dobrý den,
nejúplnější přehled knihoven naleznete v bázi ADR - Adresáři knihoven a informačních institucí ČR
(http://aleph.nkp.cz/F/BCU9FEI7VASTGJGP8S77DS9K7P5QC4ICMJ8BH9GBD42LD11P7B-41
151?func=file&file_name=find-b&local_base=ADR ).

Bližší informace o bázi ADR naleznete na stránkách Souborného katalogu ČR - http://www.caslin.cz/adresar/podrobnejsi-informace-o-bazi-adr.

Vyuzit můžete i adresář knihoven, které eviduje Ministerstvo kultury - http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/evidence-a-adresar-knihoven-evid
ovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-443/.

Dále také existuje např. adresář knihoven, který vytváří Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích: http://www.knihovny.net/.

Soupis soukromých knihoven v ČR bohužel neexistuje.

Příklady dalších seznamů knihoven:

*Adresář knihoven ČR. 5., rozš. vyd.Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská knihovna, 2003. 206 s. (Informační zdroje ; sv. 15) ISBN
80-7051-153-2 (Moravská zemská knihovna ; brož.). ISBN 80-86249-22-0 (Sdružení knihoven ČR ; brož.)

*Adresář knihoven muzeí a galerií ČR. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2007. 239, [1] s. ISBN 978-80-7050-536-6.

*Adresář teologických knihoven: http://www.etf.cuni.cz/~library/adrtk.html.

Pro vyhledání dalších adresáů a seznamů knihoven múžete využít databázi Knihovny knihovnické literatury:
http://aleph.nkp.cz/F/RI6TG1JXHBT5VIHQGFI6K7XBELHMQIBQ8THDHTNNEIS35NRMDJ-536
68?func=file&file_name=find-b, nebo také Oborovou bránu knihovnictví a informační vědy: http://kiv.jib.cz/.

Doporučená literatura:

*Cejpek, Jiří [et al.]. Dějiny knihoven a knihovnictví. Praha _ Nakladatelství Karolinum, 2002.

*Česká kniha v proměnách staletí. Kol. aut. Za ved. M. Bohatcové. Praha :
Panorama, 1990. 622 s.

*HLAVÁČEK, I. Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích. Praha :
Univerzita Karlova, 1966. 96 s.

*KNEIDL, P. Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha : Svoboda, 1989. 143 s.

MAŠEK, Petr, TURKOVÁ, Helga.  Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : k výstavě 50 let oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea 1954-2004. Praha, Národní muzeum 2004. [68] s. ISBN
80-7036-161-1

*ŠINDELÁŘ, K. Dějiny knihoven v českých zemích do r. 1918. Praha : Stát.
pedag. Nakl., 1989. 131 s.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.10.2010 07:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu