Sounáležitost

Text dotazu

Prosím, zajímá mě definice, význam slova sounáležitost. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

podařilo se nám najít pouze toto:
Pocit sounáležitosti = pocit, že člověk někam patří (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sense-of-belonging-angl). Se svým dotazem se ale můžete obrátit ještě na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/, kde by Vám měli podat uspokojivější a relevantnější odpověď.

Projité zdroje:

* ČERMÁK, František [et al.]. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. 1. vyd. Praha : Leda, 1988.
* http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php
* http://bara.ujc.cas.cz/psjc/
* http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
* http://lexiko.ujc.cas.cz/
* http://prirucka.ujc.cas.cz/
* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. fotoreprint podle 3. vyd. Z roku 1971. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1.
* HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého : se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-23715-0.
* Kol. autorů. Ottův slovník naučný : Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 23.díl (Schlossar - Starowolski) Praha : J. Otto, 1905.
* Kol. autorů. Masarykův slovník naučný : Lidocá encyklopedie všeobecných vědomostí. VI. díl. (R-S) Praha : Československý kompas, 1932.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2013 17:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu