současné umění a společnost

Text dotazu

Dobrý den, hledám nějakou literaturu, současnou i historickou, kde bych našel odpověď na následující otázku: Jak reaguje umění na změny ve společnosti? například politické, katastrofy atd. asi spíše nějaká filosofická literatura předpokládám, ideálně kdyby bylo možné vypsat více variant literatury. díky za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle dohody Vám posílám bibliografii pramenů k tématu, které Vás zajímá. Odpověď zpracovala kolegyni z oborové knihovny filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s dalšími členy Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

Bohužel není v našich silách na Vaši obsáhlou otázku, k níž lze přistoupit z mnoha rozličných směrů, odpovědět vyčerpávajícím způsobem. Sestavili jsme velmi fragmentární výběr titulů, jejichž společným jmenovatelem je to, že je k dispozici k vypůjčení v některé z knihoven Filozofické fakulty UK. Pokusili jsme se o jistou míru variability (které odpovídá rozčlenění do odstavců). Prosím Vás však, abyste níže uvedený výčet považoval za velmi neúplný, jedná se mnohem spíš o náčrt než výčet. Domnívám se, že pokud mezi doporučenými tituly naleznete směr, kterým se chcete dále ubírat, knihy samy, bibliografie v nich obsažené atd. Vás dovedou k dalším knihám, které ke svému studiu budete potřebovat.

 Klasické tituly

SPENGLER, Oswald. Zánik Západu: obrysy morfologie světových dějin. Praha: Academia, 2010. Europa. ISBN 978-80-200-1886-1.

AUERBACH, Erich. Mimesis: the Representation of Reality in Western Literature. 50th-anniversary ed. Princeton: Princeton University Press, 2003. ISBN 0-691-11336-x.

nebo také česky:

AUERBACH, Erich. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Vydání druhé. Praha: Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0738-3.

KRACAUER, Siegfried. Ornament masy: eseje. Praha: Academia, 2008. Europa. ISBN 978-80-200-1633-1.

ADORNO, Theodor W. Úvod do sociologie hudby: dvanáct teoretických přednášek. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-429-9.

ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH, 2009. Oikúmené. Malá řada. ISBN 978-80-7298-406-0.

BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979

…a další tituly od dvou posledně jmenovaných autorů i jejich kolegů z tzv. Frankfurtské školy.

 Nové knihy:

MICHAUD, Philippe-Alain. Aby Warburg et l'image en mouvement. Troisième édition revue, corrigée et augmentée. Paris: Macula, [2012]. 369 stran. Vues. ISBN 978-2-86589-057-6.

BERGER, James. After the end: representations of post-apocalypse. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. ISBN 978-0-8166-2933-6.

PERLOFF, Marjorie. Edge of irony: modernism in the shadow of the Habsburg Empire. Chicago: University of Chicago Press, 2016. ISBN 978-0-226-05442-1.

ALPHEN, Ernst van. Art in mind: how contemporary images shape thought. Chicago: University of Chicago Press, 2005. ISBN 0-226-01529-7.

HARARI, Yuval N. The ultimate experience: battlefield revelations and the making of modern war culture, 1450-2000. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-53692-0.

KERSHAW, Baz. The politics of performance: radical theatre as cultural intervention. London: Routledge, 1992. ISBN 0-415-05763-9. (a např. celý obor Performance Studies)

 Dále jednoznačně doporučujeme řadu, kterou nedávno vydala Filozofická fakulta:

KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL. Kultura a totalita. [I.], Národ. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-488-2.

KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL. Kultura a totalita. II, Válka. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. Varia. ISBN 978-80-7308-550-6.

KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL. Kultura a totalita. III, Revoluce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. Varia. ISBN 978-80-7308-637-4.

KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL. Kultura a totalita. IV, Každodennost. Praha: Filozofická fakulta Univerziry Karlovy, 2016. Varia. ISBN 978-80-7308-701-2.

 Různé:

VRABEC, Martin. Filosofické reflexe umění. Praha: TOGGA, 2010. Scholia. ISBN 978-80-87258-42-2.

Viz např. kapitoly Fantazma ve světle katastrofy, autor Ondřej Váša

MOKREJŠ, Antonín. Filosofie a život - život a umění. Praha: Filosofia, 1995. ISBN 80-7007-068-4.

BENN, Gottfried. Dórský svět: zkoumání o vztahu umění a moci. V Praze: Délský potápěč, 2013. 117 s. Metanoia; sv. 2. ISBN 978-80-260-4601-1.

DAY, Barbara. Sametoví filozofové: [podzemní univerzita v Československu a role Vzdělávací nadace Jana Husa 1979-1989]. Brno: Doplněk, 1999. ISBN 80-7239-045-7.

  

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

10.03.2017 20:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu