Souborné dílo K. H. Máchy

Text dotazu

Kdy vyšlo poslední souborné dílo
K. H. Máchy?

Odpověď

Dobrý den,
o souborných vydáních díla K. H. Máchy se v jednom z nejnovějších výborů z jeho díla: Karel Hynek Mácha - Prózy (vyd. 2008) píše: "Během dvacátého století bylo Máchovo souborné dílo vydáno hned několikrát; v první třetině tohoto století bylo u různých nakladatelů vydáno celkem šestkrát, např. v letech 1928 - 1929 ve třech svazcích souborné vydání Máchovy tvorby připravené F. Krčmou. Novější souborné vydání tvorby K. H. M. bylo realizováno ve třech svazcích v letech 1959 - 1972 v SNKLHU v edici Knihovna klasiků; první svazek obsahuje autorovu básnickou tvorbu, druhý počiny prozaické, třetí svazek je věnován Máchově korespondenci a deníkům (ed.
R.Skřeček, K.Dvořák, J.Mukařovský, K.Janský). Zatím poslední souborné vydání Máchova díla (Dílo K. H. M.) připravil ve dvou svazcích v roce 1986 M.
Pohorský v nakladatelství Československý spisovatel."
(MÁCHA, Karel Hynek. Prózy. [uspořádání Zdeněk Hrbata a Martin Procházka ; komentář Zdeněk Hrbata, Martin Procházka a Michal Charypar]. Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 471 - 472.)

Tyto údaje potvrzuje i Česká národní bibliografie:
http://sigma.nkp.cz/cze/cnb 

Posledním souborným vydáním je tedy dílo:
* MÁCHA, Karel Hynek. Dílo : čtenářský soubor. sv. 1., Máj. Básně.
Dramatické zlomky. Dopisy. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1986.
* MÁCHA, Karel Hynek. Dílo ; Karel Hynek Mácha : čtenářský soubor. Díl 2, Prózy ; Zápisníky ; Deníky. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1986.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 08:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu