Sopky

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik je celkově sopek na našem území?

Odpověď

Dobrý den,

ještě jednou děkuji za Váš dotaz. V současné době se na našem území nenacházejí žádné činné sopky, přestože v minulosti bylo území naší republiky bohaté na sopečnou činnost. Po ní v naší krajině zůstalo velké množství geologických útvarů sopečného původu.  V dnešní době dokážou vulkanologové nalézt stopy sopek a zrekonstruovat jejich minulost
až do období čtvrtohor a třetihor. A to i přes to, že se od té doby po několik milionů až desítek milionů let krajina proměňovala působením eroze a denudace – původní povrchové části sopek jsou dnes odplavené. To, co vidíme, jsou jejich tehdejší podpovrchové části.

Domníváme se, že vhodným zdrojem pro Váš dotaz budou webové stránky České geologické služby, na nichž je popsáno 339 významných geologických lokalit vulkanického původu. Je zde možné jejich pokročilé interaktivní vyhledávání:
http://lokality.geology.cz

Doporučujeme také knihu Sopky a sopečné vrchy České republiky od Martina Janošky (viz seznam literatury níže). Kniha přináší podrobný popis 164 vybraných lokalit, které jsou pozůstatkem třetihorní a čtvrtohorní vulkanické činnosti na území České republiky. U každé z lokalit je popis
doprovázen několika fotografiemi. Kniha se věnuje pouze vulkanismu třetihornímu a čtvrtohornímu, jehož stopy nebyly poškozeny vrásněním a metamorfózou, a proto je vulkanická činnost tohoto období snadněji rekonstruovatelná než vulkanismus starší (předkenozoický).
Také na stránkách http://www.treking.cz/regiony/sopky.htm je k dispozici abecední seznam geologických útvarů sopečného původu v České republice.

Použité zdroje

BRANDOS, Otakar. Sopky v ČR: Sopečné vrchy jako významné přírodní lokality a turistické cíle. In: Treking: Vše o horách, trekingu, turistice a vesmíru [online]. 23. 2. 2016 [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: http://www.treking.cz/regiony/sopky.htm
JANOŠKA, Martin. Sopky a sopečné vrchy České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 415 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2231-8.
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA. Významné geologické lokality v České republice [cit. 2016-10-19]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/d.pl

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Ústav fyziky atmosféry AV ČR - Knihovna

Datum zadání dotazu

12.10.2016 13:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu