Sodoma a Gomora

Text dotazu

Dobrý den můžu se zeptat co to znamená: „Je to tady jako Sodoma a Gomora“?

Odpověď

Dobrý den, výrazy „Sodoma a Gomora“, „(to je) hotová Sodoma a Gomora, „(je to tady) jako Sodoma a Gomora“ se používají ve významu: zkáza velkého rozsahu, spoušť, ale také místo neřesti, prostopášnosti a nemravného života. Staří lidé je často používali jako výraz pobouření a odporu nad chováním, oblečením nebo slovním projevem jiného člověka nebo skupiny, s nímž nesouhlasili nebo které je pohoršovalo. Sousloví Sodoma a Gomora bylo také používáno jako metafora pro neřest nebo homosexualitu, do češtiny vstoupil rovněž výraz „sodomie“ ve významu pohlavního obcování se zvířaty.

Původ je v Bibli. Sodoma a Gomora byla podle Starého Zákona bohatá města na území dnešní Palestiny na břehu Mrtvého moře, jejichž obyvatelé prosluli pýchou, bezbožností, pohrdáním všemi pravidly morálky, mravní zkažeností a nemravným životem. Pohoršovali nejen obyvatele okolních měst, ale i samotného Hospodina. Bůh se proto rozhodl města zničit, ale na přímluvu Abrahama slíbil, že pokud najde 50 spravedlivých osob, nezničí je. Postupně slevoval na 40, 30, 20, ale nenašel ani deset spravedlivých. Města pak Bůh zničil ohněm a sírou. Pouze Lot a jeho rodina byli před zkázou vyvedeni ven z města. Lotova žena však zkameněla v solný sloup, protože překročila příkaz neohlížet se zpět při útěku ze Sodomy.

Blíže viz Bible, 1. kniha Mojžíšova (Genesis), kapitola 18, verše 13-32 a kapitola 19, verše 1-29.

Odkazy na Sodomu a Gomoru, event. další 2 města, která byla zničena také, se objevují i na dalších místech Bible jako varovaní, např.  Babylón, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem. Izajáš  13:19; Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. List Judův 1:7 

Bible je dostupná i online v různých překladech na internetu: http://online.bible21.cz, http://www.biblenet.cz, www.bible-online.cz.

O tom, co způsobilo zánik obou měst, existují různé domněnky. Podle jedné z nich je zatopilo Mrtvé moře, podle jiné zanikla následkem zemětřesení a sopečného výbuchu spojené s následným propadnutím půdy kolem r. 1900 př. n. l. Dodnes je v této oblasti naleziště síry a asfaltu. Existují také zlomky díla fénického kněze Samchuniatona „Nejstarší dějiny“, kde se praví doslova: „Údolí Siddí se propadlo a stalo se jezerem.“

Prameny:

Bible [ekumenický překlad]. Praha : Ekumenická rada církví, 1985, s. 34-36.

Co to je, když se řekne... / [zpracovala Olga Spalová]. Praha : Svoboda, 1968, s. 12-13.

KOVÁŘOVÁ, Stanislava. Proč se říká? Olomouc : Alda, 1994, s. 61. ISBN 80-85600-31-5.

ROLLOVÁ, Kateřina. Co to znamená, když se řekne... Praha : Motto, 2000, s. 99-100. ISBN 80-7246-054-4.

Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4. díl, Výrazy větné. Voznice : Leda, 2009, s. 831. ISBN 978-80-7335-219-6 (váz.).

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

26.10.2011 15:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu