První republika - vzdělanost

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o přehled
literatury, která by se týkala výchovy a vzdělanosti v období První
republiky (1918-1938). Ráda bych také porovnala státní školství a fungování
domácích vychovatelů (např. bývalé šlechtické rodiny měly stálé soukromé
vychovatele) Je také prosím možnost zjistit jaké diplomové práce se věnují
tomuto tématu? Děkuji velmi za ochotu a informace

Odpověď

Dobrý den,

předpokládáme, že problematiku, ke které shromažďujete literaturu, zpracováváte v rámci diplomové nebo jiné školní nebo vědecké práce a že přehled literatury, o který nás žádáte, (nebo-li seznam literatury k danému tématu - rešerše, bibliografie), je součástí Vaší práce. Pokud by to tak bylo, potřebujeme souhlas vedoucího Vaší práce, že nevadí, když si rešerši nebudete vypracovávat sama, ale bude vypracována námi. Dále Vás musíme upozornit, že se jedná o službu placenou, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm .

Při vyhledávání literatury používáme většinou volně přístupné katalogy a databáze, viz www.nkp.cz , kde se dá vyhledávat např. i podle klíčových slov nebo předmětových hesel. K Vaší práci byste mohla čerpat i ze zdrojů Národní pedagogické knihovny Komenského http://www.npkk.cz/ aj.

Úkolem služby Ptejte se knihovny není vypracování obsáhlejšího přehledu, ale pouze nasměrování a doporučení několika zdrojů.

Doporučujeme např.:

PATOČKA, Jan. Česká vzdělanost v Evropě. Praha: Václav Petr, 1939.

UHROVÁ, Eva. Ženy, které uměly myslet i bez manžela. Praha: Krásná paní, 2009. ISBN 978-80-86713-55-7.

CACH, Josef. Pedagogika a vědy jí blízké v Československu v letech 1918 až 1938. Šestý díl (IV-2) vysokoškolského učebního textu Výchova a vzdělání v českých dějinách (FF UK v Praze v letech 1988-1992) První takto koncipované podklady ke zhodnocení dvacetiletého vývoje. Praha: Univerzita karlova, 1996. ISBN 80-7184-176-5.

PÁNKOVÁ, Markéta. Vzdělávání dívek v Čechách. Praha: Pedagogické muzeum J.A.Komenského, 2008. ISBN 978-80-86935-06-5.

WALTEROVÁ, Eliška a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-083-2. D.1,2.

JANIŠ, Kamil ml. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. Opava: Slezská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7248-512-3. S. 71-.

ŠMELOVÁ, Eva. Ohlednutí do historie předškolní výchovu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2238-1. S. 60-61.

NOVOTNÝ, Miroslav a kol. Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7040-883-9. S. 126 -.

K Vaší práci by bylo možno čerpat i z odborných článků a statí ve sbornících. Článkovou bibliografii, kromě baze ANL na www.nkp.cz nebo tištěné článkové bibliografie Články v českých časopisech (ČČČ 1953-1990), přístupné kromě NK ČR i v některých větších vědeckých knihovnách, zpracovává i Ústav pro českou literaturu AV ČR na http://www.ucl.cas.cz/ .

Národní knihovna ČR diplomové práce neshromažďuje. Uchovávají si je jednotlivé fakulty vysokých škol. Nejspíš pouze výběrově, (záleží na tom, zda vysoká škola chce nebo nechce do registru přispívat) , je budována databaze Vysokoškolské kvalifikační práce Theses.cz http://theses.cz/ , systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací.

K tématu vychovatelství doporučujeme:

ŠIMEK, František. Dějiny vychovatelství, 1875.

KALINA, František Bohdan. Obrazy z dějin vychovatelství. Praha: Wiesner, 1897.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.05.2011 09:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu