Sociální systém - soc. dávky, podpora v nezaměstanosti

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych psát bakalářskou práci na
téma Sociální systém se zaměřením na sociální dávky a podporu v
nezaměstnanosti. Mohli byste mi doporučit nějaké knihy nebo odborné články
k tomuto tématu?

Odpověď

V níže uvedeném seznamu najdete tištěné a elektronické prameny k uvedenému

tématu.  Další prameny najdete v Souborném katalogu VŠE (http://library.cz

), zde si můžete ověřit i aktuální dostupnost publikací, anebo

prostřrednictím Jednotné informační brány na adrese

http://www.jib.cz/V?RN=665319073. Využít můžete např. také knihovnu

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

(http://www.vupsv.cz/index.php?p=charakteristika_a_cinnost&site=default)

Literatura:

Cichon, Michael: Financing social protection. Geneva : International Labour

Office : International Social Security Association, 2004.

Průša, Ladislav: Reforma veřejné správy a její dopad na systém sociální

ochrany obyvatelstva. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003.

Evropská komise: Evolution of social protection in the European Member

States and the European economic area. Luxembourg : Office for Official

Publications of the European Communities, 2001.

Přib, Jan: Průvodce sociálními dávkami 2010 : stav platný k 1. 1. 2010.

Praha : BMSS-Start, 2010.

Břeská, Naděžda: Státní sociální podpora : s komentářem a příklady.

Olomouc : ANAG, 2008.

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České

republice ve vývojových řadách a grafech, 2007. Praha : Ministerstvo práce

a sociálních věcí České republiky, 2008.

Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic :

time series and graphs 2007. Prague : Ministry of Labour and Social

Affairs, 2008.

Státní sociální podpora : stručný průvodce dávkami státní sociální podpory

= State social support : a brief guide to state social support benefits in

the Czech Republic. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České

republiky, 2005.

Brdek, Miroslav: Trendy v evropské sociální politice. Praha : ASPI, 2002.

Durdisová, Jaroslava: Sociální politika v ekonomické praxi :  (vybrané

problémy). Praha : Oeconomica, 2005.

Kepková, Michaela: Státní sociální podpora :  (vznik a vývoj systému).

Praha : Socioklub, 1997.

Kotýnková, Magdalena: Sociální ochrana chudých v České republice. Praha :

Oeconomica, 2007.

Sedláková, Jaroslava: Vybrané problémy sociální politiky. Praha :

Oeconomica, 2004.

Tomeš, Igor: Sociální správa : úvod do teorie a praxe. Praha : Portál,

2009.

Průša, Ladislav: Ekonomie sociálních služeb. Praha : ASPI : Wolters Kluwer,

2007.

Dlouhý, Jiří: Vzájemné vazby systému daní a dávek v České republice.

Praha : Socioklub, 1997.

Krebs, Vojtěch: Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha :

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008.

Krebs, Vojtěch: Sociální politika. Praha : ASPI, 2005.

Ochrana, František: Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. Praha :

Ekopress, 2005.

Internetové zdroje:

http://www.mesec.cz/clanky/stedre-evropske-socialni-systemy/

http://www.mpsv.cz/cs/4020

http://www.penize.cz/18002-vyplati-se-pracovat-socialni-system-podporuje-past-chudoby

http://www.blisty.cz/art/19023.html

http://www.ochrance.cz/index.php?id=101636&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1001533&cHash=5faecdcc371f1605c8113e907d04bb0e

http://www.vize2020.cz/vystoupeni/moderni-socialni-system

http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/seitlova-socialni-system-je-netransparentni-a-nesrozumitelny/434029&id_seznam=

http://www.finance.cz/zpravy/finance/82972-novy-system-i-vyse-davek-socialni-pece/

http://www.mpsv.cz/cs/

http://www.mesec.cz/clanky/statni-socialni-podpora-2010/

http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/mzda-a-plat/pruvodce/podpora-v-nezamestnanosti/

http://www.ceskenoviny.cz/paragrafy/zpravy/podpora-v-nezamestnanosti-v-roce-2010/416816

http://www.finance.cz/zpravy/finance/213990-podpora-v-nezamestnanosti-neni-samozrejmosti/

http://kariera.ihned.cz/c1-40845230-narok-na-podporu-v-nezamestnanosti

http://www.penize.cz/16940-jak-stat-od-rijna-podporuje-nezamestnane

http://www.vupsv.cz/index.php?p=forum_socialni_politiky

Další zdroje informací:

http://www.vupsv.cz/index.php?p=charakteristika_a_cinnost&site=default

http://www.socioklub.cz/diskuse.php

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0165689a-46b0-4a8f-b69a-2f14ecac2a38&articleId=8174bb42-66f1-4967-969a-214c22699e58

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu