sociální skupina

Text dotazu

Co je to socialni skupina?

Odpověď

Dobrý den,

Sociologický slovník definuje pojem sociální skupina takto: "skupina sociální - social group - Množství jedinců od dvou ( pár, dyáda ) až k velkým celkům, přičemž vztahy mezi jedinci jsou pravidelné a trvalejšího rázu. Tím se sociální skupina liší od nahodilého shromáždění. Míra inteligence sociální skupiny může být ovšem různá. Někdy se uvádí jako další známka sociální skupiny pocit "my", skupinové vědomí, které příslušníky odlišuje od nečlenů. K dalším dodatečným znakům patří např. společný cíl, skupinové normy, vytvoření skupinových rolí a struktur. Face to face group je označení sociální skupiny, ve které mají její členové bezprostřední kontakty, což ji odlišuje od velkých společností a institucí. Sociální skupiny může označovat i určitou kategorii jedinců ( studenti, katolíci ), u kterých se očekává, že za určitých okolností budou reagovat podobně. Totéž platí u referenční skupiny."

Zdroj: Jandourek, Jan. Sociologický slovník. 1.vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0 (váz.)

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2007 10:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu