sociální reklama

Text dotazu

Hledám českou definici pro sociální reklamu, funkce, principy, učinnost a specifiku soc. reklamy. Knihy o socialni reklamě v češtině.

Odpověď

Dobrý den,

sociální reklama je reklamou na neziskové produkty, propaguje např. různé akce spojené se solidaritou občanů. Často ji zadává stát nebo různé neziskové organizace (akce na podporu boje proti rakovině, AIDS, boj proti týrání dětí, domácího násilí, dárcovství kostní dřeně apod.) Akce, na které sociální reklama zve a které propaguje,  jsou často spojené se sponzoringem.
Reklama sociální je taková, která je prováděna zdarma nebo za minimální cenu a je dělána ve snaze něčemu smysluplnému pomoci. Reklamní agentura, která sociální reklamu vymýšlí, má „volné pole působnosti“, pracuje ve snaze co nejcílenější propagace akce.
Sociální reklama je založena na silné emotivní rovině.
Sociální reklama má velké vazby a vychází i z oboru gender studies, je zapojena do celosvětových organizací (u nás např. Člověk v tísni,  portál www.rovneprilezitosti.cz).
Obor genderových studií, (slovo gender - označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami), je ukotven v sociologii a doplněn o poznatky z dalších sociálně-vědních a humanitních směrů. Genderová studia jsou sama založena na interdisciplinární spolupráci a usilují o zavedení genderové perspektivy do dalších oborů (např. psychologie, politologie, sociální práce, mediální studia a žurnalistika a také sociální reklama).
Absolventi oboru genderových studií se zabývají podrobnou analýzou, zpracovávají podněty genderové problematiky v oblastech jako je výchova a vzdělávání, rodinné struktury i pracovní trh, násilí vůči ženám apod. Často se podílejí právě na aplikaci sociální reklamy do výzkumu v oblasti státní správy a samosprávy, v nevládních neziskových organizacích, ale i v médiích v politických subjektech a vzdělávacích zařízeních.
(Čerpáno volně z internetu)
Knihy na  téma reklama můžete hledat v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (na www.nkp.cz, katalogy a databaze, elektronický katalog, baze NKC, příp. článkové databaze ANL a ANL+). Předpokládáme, že knihy potřebujete k nějaké školní práci. Musíme Vás upozornit, že výběr literatury je součástí školní práce, viz služba Ptejte se knihovny, zadávání dotazů, http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu:
Referáty a otázky ke zkouškám
Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více.
         Přímo knihu, která by se věnovala pouze sociální reklamě,  jsme nenašli; sociální reklamě ale mohou být věnovány třeba jen určité kapitoly v knihách o reklamě:
Sociální reklama je určitým spojenectvím se sponzoringem. Sponzorství se svým principem vyvinulo z donátorství a mecenášství ve 14. stol. v Itálii…Ještě před renesančními donátory a mecenáši býval ve starém Římě sponsor, vznešený a finančně zajištěný pán, zabývající se ručitelstvím…V dnešní době sponzoring je jakýmsi synonymem pro podporu, přispívání, podílení se…Někdy jde také o vztah na bázi filantropie, jedná se o částku nezištnou, obdarování bez podmínek…
Zdroj: CÉZAR, Jan. I zázrak potřebuje reklamu! Pestrý průvodce světem reklamní a marketingové komunikace. Brno: Computer Press, 2007.
Další zajímavá kniha by pro Vás mohla být: TOSCANI, Oliviero. Reklama je navoněná zdechlina. Praha: Slovart, 1996., kde sice není přímo sociální reklama v definici, ale  text se zabývá  určitým vznikem sociální reklamy (kampaň Benettonu): „…Nápad na tu fotku jsem dostal ve Spojených státech…Díval jsem se na místní televizní vysílání a narazil jsem na nějakou reportáž ze školy. Školák si na protest, že se proti AIDS nic nedělá, vytetoval na paži „HIV positive“. Šel s tím do školy, měl na sobě jen to tetování. Vrhli se na něj školní dozorci a jako praví američtí puriráni ho zahalili;…Vzpomínám si, jak se Luciano Benetton zachoval, když jsem mu předložil návrh plakátu s HIV positive. Řekl mi k tomu: „Teď veřejnost uvěří, že to myslíme vážně. Je to zakončení všech minulých kampaní.“
Heslo sociální reklama sice neobsahuje  kniha CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004., ale obsahuje velmi podobné heslo - sociální marketing – social marketing, (marketing je proces výzkumu trhu, prodeje výrobků či služeb, jehož cílem je udělat taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu). Marketingové iniciativy jsou určené k vlivu na všeobecné zlepšování společnosti. Jinak řečeno, sociální marketing je takový marketing, který prospívá lidem, na něž jsou marketingové aktivity mířeny. Příklady sociálního marketingu jsou protidrogové, proticigaretové,…
Další zdroj: SEDLÁČEK, František, BARCHÁNEK, Josef, KOVÁŘ, Stanislav. Prodáváme reklamou. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo československého obchodnictva, [1947]. S.15-22. Kapitola: Propaganda – informace – reklama.
Podobný dotaz jsme už dělali, viz archiv Ptejte se knihovny, viz
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/socialni-reklama-social-marketing

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 09:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu