sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Text dotazu

Dobrý den,
hledám literární zdroje (i zahraniční)pro bakalářskou práci o sociálních pracovnicích a pracovních v sociálních službách. Budu ráda za každou inspiraci.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

pro vyhledávání zdrojů ke zpracování Vaší bakalářské práce Vám můžeme doporučit Souborný katalog ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/skc

 

Zajímavým zdrojem by pro Vás také mohly být článkové databáze ANL  (https://aleph.nkp.cz/cze/anl).

 

Uvádíme Vám namátkou příklady článků z báze ANL:

 

SUCHANEC, Miroslav a ĎÁSEK, Karel. Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory = Work Values, Quality of Life and Job Satisfaction of Social Workers in the Czech Republic in Comparison with other Sectors. Sociální práce, 2019, 19(3), s. 100-116. ISSN 1213-6204.

 

ADAMČÍKOVÁ, Zdeňka, BERNOLDOVÁ, Jana a STRNADOVÁ, Iva. Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků = Formal Support of Parents with Intellectual/Mental Disabilities as Perceived by Social Workers. Sociální práce, 2018, 18(6), s. 123-141. ISSN 1213-6204.

 

KŘEPELKA, Filip. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy. Právník, 2006, 145(6), s. 647-671. ISSN 0231-6625.

 

HOTOVÁ, Veronika. Na konferenci "Sociální služby nejen v Evropě" se představí i zástupci Turecka a Indie. Fórum sociální politiky, 2017, 11(2), s. 30. ISSN 1802-5854. Dostupné také z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/FSP_2017-02.pdf.

 

V případě, že byste se problematikou zabývala z historického pohledu, tak by Vám mohla být vhod i digitální knihovna NK ČR Kramerius (http://kramerius5.nkp.cz/?utm_source=kramerius.nkp.cz&utm_medium=referral), event. Česká digitální knihovna (https://www.czechdigitallibrary.cz/cs/).

 

Časopisy:

*Fórum sociální politiky (odborný recenzovaný časopis) - https://www.vupsv.cz/casopis/ *Sociální práce - http://www.socialniprace.cz/; časopis je dostupný v řadě českých knihoven: https://aleph.nkp.cz/F/G7JY9UFNAF2FBLLFEM5IBSVN9T3KA6QUREMFUPFVYD7TVPTMXY-09228?func=full-set-set&set_number=115465&set_entry=000003&format=999

*různé oborové časopisy - http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=7&podsekce=34

*publikace - http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=7&podsekce=58

*recenze knih - http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=5

 

Dále můžete využít jak "rozcestník" využít použité zdroje podobně tematicky zaměřených vysokoškolských prací (https://theses.cz/vyhledavani/?search=soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEby).

 

V případě zahraniční literatury můžete využít online zdroje typu zahraničních článkových databází, např. volně dostupnou databází výchovy a vzdělávání ERIC (https://eric.ed.gov/) či licencované zdroje NK ČR pro registrované uživatele v NK (seznam těchto zdrojů naleznete na adrese https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. K většině těchto bází je možný také vzdálený přístup. Z těchto zdrojů můžete využít např. Ebsco, Web of Science či elektronickou knihovnu ProQuest Ebook Central.

Pro vyhledání článků v českém denním tisku a časopisech je v NK ČR přístupná báze Anopress.

 

Doporučujeme též zdroj Google Scholar - https://scholar.google.com/.

 

Oborové databáze s odpovídajícím zaměřením budete mít pravděpodobně k dispozici i v knihovně vaší univerzity. Při vyhledávání v bázích doporučujeme zkoušet různá klíčová slova podle zaměření Vaší práce.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.11.2019 01:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu