sociální potenciál

Text dotazu

Jak lze definovat pojem "sociální potenciál"

Odpověď

Dobrý den, výraz "sociální potenciál" jsme našli vysvětlený pouze v jedné publikaci, a to v knize: ZICH, František et al.. Sociální potenciál regionu : (soubor studií). 1. vyd.. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2006. 103 s. ISBN 80-86754-69-3.
Zde se na str.7 uvádí: "Pro naše účely je tedy možné sociální potenciál chápat jako schopnost a sílu místního společenství nějakého územního celku (např.obce, města, kraje, státu) vykonávat všechny důležité činnosti zajišťující jeho přežívání a rozvoj. Sociální potenciál je pak součástí potenciálu územního, který zahrnuje ještě potenciály dalších oblastí (ekonomický, polohový, rozvojový, zdrojový, atd.).
Potenciál obecně můžeme chápat jako určité napětí (rozdíl) mezi dvěma póly, ze kterého plyne schopnost jednoho či druhého pólu působit na pól opačný nějakou silou a způsobit tak nějakou změnu. V oblasti fyziky se potenciál chápe jako "způsobilost k výkonu", ve společenských vědách je tento pojem používán volně, ale s podobným významem, jako hodnocení  nebo konstatování možností, tedy jako něco, co je možné využít nebo co se již využívá."

V sociologických slovnících jsem se s pojmem sociální potenciál vůbec nesetkali, pouze v knize: Velký sociologický slovník. Svazek 2. [Vedoucí redakční skupiny Jiří Linhart, Alena Vodáková ; editor Pavel Klener]. Vyd.
1.. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5 (sv. 2 : váz.) * 80-7184-311-3 (soubor : váz.) je uveden termín "potenciál sociolukturní", který vyjadřuje soc.-kul. naladěnost, potenci, která může stimulovat vývoj lokální kultury nebo mu naopak bránit.

Na www stránkách Sociálně ekonomické fakulty, Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem je sociální potenciál charakterizován jako "schopnost (možnost,
síla) sociálního celku realizovat svůj sociální, kulturní a lidský (a další) kapitál, které jsou jeho nedílnou součástí a předpokladem pro přežití a rozvoj". Viz. http://fse1.ujep.cz/obsah.asp?ID=81

Záznamy uvedených publikací naleznete v online katalogu NK ČR (NKC), jejich dostupnost v ostatních českých knihovnách v Souborném katalogu ČR, vše na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2009 12:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu