Sociální politika

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu jaké knihy použít pro esej na téma: Bude chudoba jevem, který bude permanentně provázet naši civilizaci? Potřebovala bych knihy o historickém vývoji chudoby a její budoucího vývoje.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledávání dokumentů můžete využít zdroje dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Pro knihy zde naleznete tyto katalogy:

* Souborný katalog ČR (báze SKC)

* Česká národní bibliografie (ČNB)

* Katalog Národní knihovny ČR (NKC)

Pro hledání českých článků z novin, časopisů a sborníků můžete na téže adrese využít bázi ANL.

Příkladem Vám uvádíme několik knih vyhledaných v Souborném katalogu ČR. Zde či v dalších dostupných katalozích můžete vyhledat další dokumenty, které se zabývají tématem chudoby. Pro vyhledání je možné využít klíčová slova typu chudoba, dějiny, bohatství, nerovnost, apod. Při vyhledávání můžete využít také zástupný znak * pro pravostranné rozšíření slova, tzn. při zadání chudob* bude vyhledáno chudoba, chudoby, atd. Knih je poměrně hodně, výběr těch nejrelevantnějších dokumentů pro Vaši práci provedete nejlépe Vy sama:

* Landes, David S. Bohatství a bída národů: proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2004. 632 s. ISBN 80-7341-291-8.

Klíčová slova: bohatství -- dějiny * chudoba -- dějiny *  bohatství -- Evropa *  chudoba -- Evropa *  sociální pokrok *  ekonomický růst -- sociální aspekty * hospodářské dějiny

* Jones, Joseph Marion. The facts about population growth and economic development: does overpopulation mean poverty?. Washington: Center for international economic growth, 1962. 64 s.

Klíčová slova: chudoba * populační růst * studie

Pozn.: publikace z roku 1962, tedy z ní byste mohla čerpat informace i pohledu na chudobu v minulosti a srovnávat se současným stavem

* Košař, Josef et al. Fenomény bídy, bohatství a blahobytu. Praha: Ústř. ústav národohosp. výzkumu, 1990. 96, 30 s. Ekonomické inf. / Ústř. ústav národohosp. výzkumu; 30. ISBN 80-7076-132-6.

Klíčová slova: Chudoba - aktiva majetková - USA - stol. 20., léta 80. * Bohatství národní - zdroje, klasifikace a ocenění - studie

* Cabadová Waisová, Šárka, ed. Chudoba a bohatství v současném světě: sborník z konference. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 159 s. ISBN 80-86898-86-5.

Klíčová slova: chudoba * rozvojová pomoc * rozvojové země

* Chudoba - záležitost nás všech. Vyd. 1. Hradec Králové: Oblastní charita Hradec Králové ve spolupráci s katedrou kulturních a náboženských studií PF UHK, 2010. 121 s. ISBN 978-80-86472-48-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20102158727_1.pdf

* Collier, Paul. Miliarda nejchudších: proč se některým zemím nedaří a co s tím. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 217 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7429-010-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201001/contents/nkc20092023931_1.pdf

* Sirovátka, Tomáš et al. Monitorování chudoby v České republice: úvodní studie. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 125, iv s. ISBN 80-238-9788-8.

Klíčová slova: sociální dávky -- Česko * chudoba -- Česko *  příjmy -- Česko * studie

* Karelis, Charles. The persistence of poverty: why the economics of the well-off can't help the poor. New Haven: Yale University Press, C2007. xvii, 190 s. ISBN 978-0-300-12090-5.

Klíčová slova: chudoba * sociální vyloučení *  marginalizace * psychologické aspekty * studie

* Batthyány, Karina a kol. Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2010. 140 s. Filosofie a sociální vědy; sv. 36. ISBN 978-80-7007-321-6.

Obsah: http://web.flu.cas.cz/scan/323508489.pdf

* Mareš, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. Základy sociologie; sv. 6. ISBN 80-85850-61-3.

Klíčová slova: chudoba * sociální nerovnost

Pokud jste studentkou vysoké školy, lze vyhledat také práce Vašich předchůdců, kteří se zabývali tímto tématem. jako příklad uvádíme některé vysokoškolské práce, které jsou uvedeny v Souborné katalogu ČR. Pro dohledání dalších prací můžete využít katalog knihovny vysoké školy, kterou studujete.

* Považská, Petra. Dopady nové chudoby na systémy sociální ochrany v ČR a v Evropě [rukopis]. Brno, 2004. 90 l.

Pozn. diplomová práce. Masarykova univerzita. Katedra veřejné ekonomie

* Bíla, Jindřich. Vývoj chudoby v České republice po roce 1989 [rukopis]. Brno, 2004. 63 l.

Pozn.: diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra ekonomie.

Zajímavé a především přínosné by pro Vás mohly být články ze zahraničních odborných periodik. Pro představu těchto zdrojů se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3. Doporučujeme Vám zeptat se v knihovně vysoké školy na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články. Pro dohledání zahraničních článků a příspěvků můžete také využít vyhledávaní v JIB+ (www.jib.cz/jibplus). 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 10:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu