sociální pojištění

Text dotazu

Dobrý den, poprosila bych o informaci, ve kterých
knihách bych mohla najít co nejvíce informací k sociálnímu pojištění v ČR a
k jeho postupnému vývoji od počátku až do současnosti

Odpověď

Dobrý den,

téma sociální pojištění v ČR byste mohla najít v níže uvedených knihách, jejichž bibliografický záznam spolu s informacemi o dostupnosti zjistíte v Souborném katalogu ČR (dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/). Uvádíme Vám pouze výběr, další knihy můžete dohledat pomocí klíčových slov: sociáln* pojištění, česko, dějiny, histori*, atd. Znak * slouží pro pravostranné rozšíření slova, tj. při zadání slova sociáln* bude vyhledáno sociální, sociálního, sociálnímu, atd. Jste-li registrovanou čtebářkou NK ČR, jistě využijete také online katalog NK ČR, který je dostupný na výše uvedené adrese. Pro vyhledávání knih vám také doporučujeme využít portál Jednotná informační brána (www.jib.cz), kde můžete z jednoho rozhraní vyhledávat v několika zdrojích najednou - v rámci "snadného hledání" v předpřipravemých skupinách zdrojů či v "profi hledání" si můžete kombinaci zdrojů zvolit sama.

 

Ukázka vyhledných dokumentů vyhledaných v Souborném katalogu ČR:

* PREIS, František. Československé sociální pojištění. Díl I. Praha:

Nákladem vlastním, 1933. 263 s.

Předmětová hesla: sociální pojištění - 1.rep.

 

* PREIS, František. Československé sociální pojištění. Díl II. Praha:

Nákladem vlastním, 1933. 261 s.

Předmětová hesla: sociální pojištění - 1.rep.

 

* GRUBER, Josef. Sociální politika. Praha: Všehrd, 1916. 219 s.

Předmětová hesla: sociální politika * dělníci * sociální pojištění * pracovněprávní vztahy * pracovní právo * sociální problémy * chudí * Česko

 

* ŠTERN, Evžen, ed. Sociální pojištění v Československu. Praha: Sociální ústav Československé republiky, 1931. 158 s. Publikace Sociálního ústavu ČSR; č. 55.

Předmětová hesla: sociální pojištění  * dějiny Československa, 1.republika * sociální dějiny * Československo

 

* BENEŠ, František. Co máme věděti o sociálním pojištění. Praha: Pojištěnec, [asi 1925]. 43 s.

Předmětová hesla: sociální pojištění, Československo (předmnich.)

 

* SCHOENBAUM, Emil. Finanční a organisační zásady sociálního pojištění.

Praha: Sociální ústav Československé republiky, 1927. 186 s. Publikace Sociálního ústavu ČSR; č. 33.

Předmětová hesla: sociální pojištění * sociální zabezpečení * Předmět. heslo Československo 

 

* Ústřední sociální pojišťovna. 1926-1936: 10 let čs. sociálního pojištění.

Praha: Svépomoc, 1936. 28 s.

 

* POPEL, Zdeněk. Boj dělnictva o sociální pojistění v době předmnichovské

republiky: Určeno funkcionářům komisí n. pojištění v záv. ... pomůcka ke školení ostatních odb. referentů. 1. vyd. Praha: Práce, 1953. 65, [3] s.

Knižnice národního pojištění; Sv. 5.

Předmětová hesla: Pojištění sociální - ČSR, doba předmnichovské kapital.

republiky - boje dělnictva - studie

 

* Co má pracující důchodce vědět o sociálním zabezpečení. 1. vyd. Praha:

Práce, 1965. 96 s. Knižnice nár. pojištění; sv. 30.

Předmětová hesla: Důchodci pracující - zabezpečení sociální - příručky * Zabezpečení sociální - důchodci pracující - příručky

 

* LIŠKOVÁ, Zdenka et al. Co má pracující vědět o sociálním zabezpečení. 1.

vyd. Praha: Práce, 1964. 104 s. Knižnice národního pojištění.

Předmětová hesla: sociální zabezpečení * socialistické organizace * důchodové zabezpečení * odborové organizace

 

* MACHAČOVÁ, Jana. Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 1848-1914. I., Podpůrné pokladny a spolky do r. 1887. [Opava]: [Slezský ústav ČSAV], 1990. s. 36-47.

Předmětová hesla: sociální dějiny * dělníctvo * zdravotní pojištění * sociální pojištění * průmyslové oblasti * české země * 19. - 20. století * studie

 

Z novějších publikacích byste mohla využít knihy:

* HOLUB, Martin; ŠLAPÁK, Milan a HYZL, James. Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2010. 111, 7 s.

ISBN 978-80-7416-062-2.

Předmětová hesla: sociální pojištění * rodiny s dětmi * finanční podpora * důchodové systémy * důchodové reformy

 

* ŽENÍŠKOVÁ, Marta a kol. Sociální pojištění a dotazy. Praha: Svaz účetních, [2009]. 64 s. Metodické aktuality Svazu účetních, ISSN 1211-4138; 1/2010.

ISBN 978-80-87367-03-2.

Předmětová hesla: sociální pojištění -- Česko * nemocenské pojištění -- Česko * daně -- Česko * účetnictví -- Česko

 

* BIZUBOVÁ, Petra. Sociální pojištění v České republice a ve Spolkové republice Německo = The social insurance in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. Opava: [vl. nákl.], 2010. 53 s. +, příl.

 

Uvedené knihy jsou dostupné v různých knihovnách v ČR. V případě, že o některou z knih projevíte zájem a ona nebude dostupná ve vaší knihovně, můžete pro její získání využít meziknihovní výpůjční služby. Informace o nich Vám podá jednak knihovna, ve které jste čtenářkou a která by ji pro vás zajistila, jednak základní přehled o jejich fungování zjístíte v odkazu:

http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby

 

Dalším velmi cenným informačním zdrojem jsou webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (http://www.mpsv.cz/cs/), zde konkrétně přímo odkaz na sociální pojištění - viz http://www.mpsv.cz/cs/1349 . Doporučujeme Vám odkazy projít, především pokud potřebujete aktuální informace. Pokud by se Vám k tématu hodily také odpovídající zákony, můžete využít aplikaci vyhledávání ve Sbírce zákonů, kterou zpřístupňuje Ministerstvo vnitra ČR (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/), případně Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place . Zajímavé informace byste také získat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, které jsou dostupné na adrese http://www.cssz.cz/cz/novinky/.

 

Alespoň trochu by pro Vás také mohly být přínosné dotazy, které byly již v rámci služby Ptejte se knihovny zodpovídány, a které se - i když okrajově - mohou Vašeho tématu také týkat. Dotazy i s odpovědí naleznete na adresách:

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/historie-zdravotnic

h-pojistoven-v-cechach/ ;

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/vznik-nemocenskeho-pojis

teni/.  

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2012 11:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu