sociální péče o seniory

Text dotazu

Hledám knihy,ze kterých bych se dozvěděla o historii sociální péče o seniory, zařízeních, které existovaly jako chudobince apod.

Odpověď

Dobrý den, staří, nemocní, vdovy, sirotci a poutníci nacházeli přibližně od 11. století útočiště v tzv. špitálech. Vznik a účel špitálů stručně přibližuje Malá Československá encyklopedie: "špitál [lat. hospitale] v kř. zemích od 4.st. dům pro pocestné při klášterech a jiných círk. sídlech. Pod vlivem duchovních řádů pěstujících od dob křížových výprav charitu se pojem přenesl na círk. instituce určené pro ošetřování a výživu chudých nemocných, starých a nemohoucích osob. S rozvojem měst ve 13. a 14.st. většina [špitál] přešla pod m. pravomoc, existovaly i š.vrchnostenské. Náklady špitálu byly hrazeny obvykle z odkazů měšťanů příslušného města, které byly prodány za pravidelný roční úrok. [špitál] proto také sloužil často jako místní úvěrová instituce."
( Malá československá encyklopedie. sv.6. Š-Ž. 1. vyd. Praha : Academia,
1987.s.65.)

Od konce 18. století vznikají nové instituce pro péči o staré a chudé osoby, tzv. chudobince. "chudobinec - ve [feudalismus, feudální] a [kapitalismus, kapitalistický] společnosti instituce k zaopatřování zestárlých a chudých příslušníků obce. V [český] zemích zřizovány [chudobinec] od 80. let. 18. století pod státním dohledem (chudinské zákony). Do té doby měla péče o chudé a zestárlé [zvláštní] ve městech charitativní a nahodilou povahu (špitály). Organizace chudinské péče zahájena 1779 na panstvích hraběte Jana Buquoye (chudinské ústavy při farách s názvem Spolky lásky k bližnímu). 1787 zavedeny [tak zvaný] farní chudinské ústavy, které se staly [základ, základní] péče o chudé až do vydání domovského [zákon, zákonný] 1863.
Institucionalizace péče o chudé byla pak provedena [tak zvaný] chudinským [zákon, zákonný] z 3. 12. 1868, kterým byla povinnost pečovat o chudé přenesena na jednotlivé obce podle domovské příslušnosti."
( Malá československá encyklopedie. sv.2. D-CH. 1. vyd. Praha : Academia, 1985 .s.963-964.)

Více informací o výše zmíněných sociálních zařízeních nabízejí například tituly:
*  MESSINA, Rosario. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-859-3
*  POSPÍŚIL, Ctirad Václav. Teologie služby : kniha (nejen) pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-748-1 (II.část: Kořeny a další rozvoj křesťanské charitativní služby v dějinách)
*  GEREMEK, Bronisław. Slitování a šibenice : dějiny chudoby a milosrdenství. 1.vyd. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-228-3 (váz.)
*  BŮŽEK,Václav;KRÁL, Pavel. Člověk českého raného novověku. 1. vyd. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-694-3
*  FLODR, M. Diplomatický příspěvek k vývoji českého špitálnictví ve 13. století. Brno : [s.n.], 1953
*  Encyclopedia of European social history : from 1350 to 2000. Detroit : Scribner, c2001.(6 svazků) 

Další publikace můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc , Souborném katalogu ČR:
http://sigma.nkp.cz/cze/skc, popřípadě Jednotné informační bráně:
http://www.jib.cz .

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.11.2008 18:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu