Sociální opora

Text dotazu

Dobrý den,
chystám se psát diplomovou práci na téma Sociální opora u osob s rodinnými
(partnerskými) problémy. Prosím o tip na vhodnou literaturu, zatím mám od
Křivohlavého Psychologii zdraví - kapitola Sociální opora.

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, že další informace k uvedenému tématu byste mohla získat například z níže uvedených publikací, jejichž záznamy jsme nalezli v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ):

* MAREŠ, Jiří; JEŽEK, Stanislav. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 27 s. ; 29 cm + text a tabulky (3 l.). ISBN 80-86856-08-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20051573388_1.pdf  

* MAREŠ, Jiří a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících I. Hradec Králové: Nucleus, 2001. 151 s.; 21 cm. ISBN 80-86225-19-4.

* MAREŠ, Jiří a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících II. Hradec Králové: Nucleus, 2002. 188 s.: il.; 21 cm. ISBN 80-86225-36-4 (v knize neuvedeno: brož.).

* MAREŠ, Jiří kol. Sociální opora u dětí a dospívajících III. Hradec Králové: Nucleus, 2003. 252 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-86225-46-1.

* PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. 240 s.; 24 cm. (Psyché). ISBN 978-80-247-2959-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201010/contents/nkc20102125049_1.pdf  

* Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie / [editoři] Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe ; [z anglického originálu ... přeložily Dagmar Brejlová a Pavla Le Roch]. Praha: Portál, 2006. 769 s.: il.; 24 cm. ISBN 80-7367-092-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200701/contents/nkc20051633104_1.pdf  

* MAREŠ, Jiří; HODAČOVÁ, Lenka; BÝMA, Svatopluk. Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I. Praha: Karolinum, 2009. 206 s.: il. ; 21 cm. (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze). ISBN 978-80-246-1622-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091859467_1.pdf

* HOSKOVCOVÁ, Simona; SUCHOCHLEBOVÁ RYNTOVÁ, Lucie. Výchova k psychické odolnosti dítěte: silní pro život. Praha: Grada, 2009. 218 s.: il. ; 21 cm. (Pro rodiče). ISBN 978-80-247-2206-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091868215_1.pdf  

* VAŠINA, Bohumil. Základy psychologie zdraví. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. 123 s.: il. ; 24 cm. ISBN 978-80-7368-757-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201003/contents/nkc20102087495_1.pdf  

Užitečné mohou být také odborné články z bibliografické databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ), která obsahuje citace článků z denního tisku a také odborných periodik publikovaných od r. 1991. Při zadání spojení sociální opora do pole Předmět se nám vyhledalo 20 výsledků.

Podobným způsobem můžete využít také odbornou bibliografii Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ, http://www.medvik.cz/bmc/index.do ), kterou zpracovává Národní lékařská knihovna. V bibliografii jsou excerpována také periodika z oblasti psychologie.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.05.2011 08:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu