Sociální nerovnosti

Text dotazu

Dobrý den,

ve zprávě OECD jsem narazil na tvrzení, že "Skutečně důležitá je rovnost příležitostí, nikoliv rovnost výstupů".
Zdroj: http://www.oecd.org/social/soc/41528166.pdf

Rád bych se informoval o literatuře, která o tématu "rovnost příležitostí" pojednává. O jakých "příležitostech" je řeč? Jak tyto příležitosti "vznikají"? Kde se berou? Jaký je rozdíl mezi (veřejnými) příležitostmi a (individuálními) schopnostmi? Co znamená snažit se vytvořit "rovné příležitosti pro všechny"..? Jak se tedy tento pojem liší od klasického požadavku rovnosti (výstupů) jako takového?

Předem děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

 zřejmě máte na mysli tento bod:

 ,, Ani společnost, kde by byly příjmy rozdělené rovnoměrně, není žádoucí. Osoby, které pracují více a mají lepší vlohy, by měly mít i vyšší příjmy. Skutečně důležitá je rovnost příležitostí, nikoliv rovnost výstupů."

 Jsme názoru, že výše uvedené, lze vyložit takto -  důraz je kladen na posuzování individuálních schopností a vlastností daného člověka pro danou věc, chcete - li příležitost. Naopak odhlédnuto má být od předsudků spojených s etnikem nebo určitou sociální skupinou.

 Rovnost výstupů - znamená stejné ohodnocení pracovních výkonů. Když se přidržíme výše uvedeného, ohodnocení by měla probíhat na základě výkonů daného jedince. Nikoli na základě diskriminace na jedné straně, ale ani na základě násilně aplikované rovnosti.

 

Poměrně pěkné shrnutí naleznete, v odkazu níže:

 http://www.bozidar.cz/images/clanky/aktivity_letni/Co_to_jsou_rovne_prilezitosti.pdf 

 

Další informace naleznete například zde:

 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/cs/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/promoting-equal-opportunities

 

Na tomto odkazu je uvedeno i zakotvení rovných příležitostí v legislativě:

 

https://www.rc-routa.cz/projekt/rodina-prace-i-pro-celakovice/rovne-prilezitosti/

 

K rovnosti odměňování najdete informace zde:

 

https://www.rovnaodmena.cz/rovne-odmenovani/co-by-zamestnanci-meli-vedet

 

Podle uvedených informací jde o to, aby někdo nebyl znevýhodňován kvůli pohlaví, věku, etniku atd.

 

2) Za stejnou práci (či práci stejné hodnoty) všem náleží stejná odměna.

Stejnou prací či prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Argument, že jsou osoby vykonávající stejnou či srovnatelnou práci odměňovány různě, protože si vyjednaly různou mzdu, není možné přijmout.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.06.2020 21:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu