Sociální média

Text dotazu

Prosím, dokážete vysvětlit, jaký je rozdíl - sociální médium a online sociální médium?

Odpověď

Dobrý den,

medium = latinsky prostředek, prostředí = to, co zprostředkovává děj. V nejužším slova smyslu jsou media prostředky masové či mediální komunikace, tzn. média tištěná, elektronická a nová. 
Média jsou prostředky masové komunikace, která přenášejí informace v různých formách a za různým účelem. Média mají obvykle podobu velkých mediálních organizací, jejichž sdělení jsou veřejně dostupná, standardizovaná, vyráběná mediálními profesionály a za pomoci technických aparátů šířená k velkému, heterogennímu a disperznímu publiku.
Media představují důležitý článek mezi komunikátorem a adresátem. Komunikace pomocí medií je interpersonálně nepřímá, tzv. parasociální, a nepřetržitě působící.

Pojem médium může z hlediska významů mj. představovat :
- fyzikální podmínky či obecně prostředí umožňující komunikaci, např. vzduch pro přenos elektromagnetického vlnění nebo internet pro přenos elementů sítě www
- typ mediální komunikace jako komplexu tvořeného charakterem prostředí, technologie a komunikátora (např. rozhlas jako médium)
- typ sociální instituce = souhrn praktik, norem, a hodnot, jež média sdílejí, čímž tvoří jednotnou sociální instituci, jejíž součásti se sobě uvnitř podobají a navenek se liší od jiných sociálních institucí.
Výsledná povaha media jako sociální instituce závisí na nevyhnutelné interakci s jinými sociálními institucemi, zejména ekonomickými, politickými a technologickými.

Obecně se sociální média ztotožňují se sociálními sítěmi. On-line sociální sítě umožňují uživateli vytvořit si osobní profil a skrze něj se spojit s dalšími členy sítě a vzájemně komunikovat. V současné době je velmi populární on-line sociální sít Facebook, který čítá přes 3 miliony českých uživatelů.  

Pojem sociální média však zahrnuje i jiné formy. Většinou jsou sociální média chápána jako místa, kde dochází ke sdílení a také spoluvytváření obsahu. Tím obsahem jen nejen text, ale také fotografie, videa nebo hry. Členění sociálních médií se pak provádí podle různých kritérií, ale nejčastěji podle zaměření nebo marketingové taktiky.

Podle zaměření jsou tedy zpravidla sociální média rozdělena na:
sociální sítě, obchodní (firemní) sítě, záložkovací systémy (často i s možností hlasování o obsahu)a  zprávové servery.

Z tohoto členění však není zcela jasné, jak se dají sociální média využít. Naproti tomu rozdělení podle marketingové taktiky lépe vystihuje možnosti sociálních médií:
sociální sítě, blogy, diskusní fóra, weby s obsahem vytvářeným uživateli, sociální záložkovací systémy, sdílená multimédia, virtuální světy.

zdroj : Reifová, I. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004 zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/Medium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masm%C3%A9dium
doporučené odkazy :
http://www.janouchnet.com/
http://www.mmportal.cz/socialni-medium-neni-jen-facebook.html

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2012 13:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu