Sociální komunikace - interpersonální

Text dotazu

Dobrý den,
již jednou jsem se na Vás obrátila s prosbou o pomoc. A díky Vaší odpovědi
jsem si upřesnila určité informace. Chtěla bych Vás požádat o pomoc, zda-li
byste mi neporadili s tématem Sociální komunikace - interpersonální. A
jestli byste mi zaslali názvy pramenů, ze kterých bych mohla čerpat. Pokud
možno i nějaké internetové odkazy.
Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
 
k tématu interpersonální komunikace existuje velké množství literatury, uvádíme pouze několik titulů:
 
1) PLAŇAVA, Ivo.  Jak (to) spolu mluvíme : psychologie dorozumívání i nedorozumění mezi lidmi. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0412-6.
 
2) CARNEGIE, Dale. Jak získávat přátele a působit na lidi. Praha : Talpress, 1993. 262 s. ISBN 80-85609-12-6.
 
3) WATZLAWICK, Paul. Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové : Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. 
 
4) VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací : efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada, 2008. 322 s. ISBN 978-80-247-2614-4.
 
5) VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.
 
6) Studying interpersonal interaction / edited by Barbara M. Montgomery, Steve Duck. New York : Guilford Press, c1991. 346 s. ISBN 0-89862-312-X.
 
7) HONEY, Peter. Tváří v tvář : (průvodce úspěšnou komunikací). Praha :
Grada, 1997. 180 s. ISBN 80-7169-445-2.
 
8) MOSLEROVÁ, Nikola. Interpersonální komunikace. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. 40 s. ISBN 80-7042-692-6.
 
9) MIKULÁŠTÍK, Milan. Interpersonální komunikace. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2001. 187 s. ISBN 80-7318-047-2.
 
10) KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha : Svoboda, 1988. 235 s. 
 
11) LEŠKO, Ladislav. Náhled do sociální komunikace. Brno : Tribun EU, 2008.
99 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7399-466-2.
 
 
Výše uvedené publikace naleznete v elektronickém katalogu NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), údaje o možnostech výpůjčky zjistíte pod ikonou Exempláře. Další dokumenty si pomocí tohoto katalogu můžete vyhledat zadáním spojení interpersonální and komunikace do pole předmět.
 
Dále internetové odkazy:
 
* http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/franema1/data/pred1.ppt  
*
http://www2.fhv.umb.sk/Publikacie/2004/Contemporary%20Language%20Communicati
on%20with%20Intedisciplinary%20Connections/3%20JAZYKOV%C3%81%20%20KOMUNIK%C3
%81CIA%20%20V%20%20MASMEDI%C3%81LNEJ%20%20SF%C3%89RE/286-291%20danek.pdf
* http://sociologie.unas.cz/2003_2004/Komunikace.doc
* http://fse1.ujep.cz/materialy/KSP_pleskot_ZASOlekce07.pdf
 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 14:48

Sheley Fíziků píše:
Úterý 18.08.2015 09:52
Dobrý den, komunikace verbální, sociální či komunikace mezilidská čili oboustranná, stává se býti velice komplikovanou záležitostí. Chtěl bych vyjádřit své mínění o mezilidském chování, komunikování a tím i ke komunikační tzv. bariéře. Jsem Psychologem sám sobě i k druhým ,sleduji komunikaci mezi lidmi a dnes už vím, že lidé se nechtějí domluvit ,jako by začala jakási éra nové komunikace mezilidské .Dle mého, komunikace ve všech směrech má pomoci právě těm, kteří v komunikaci soc. mezilidské váznou neví čím a proč tak z jejich pohledu je, že najednou sami cítí jakousi barieru v komunikaci.Já cítím proto potřebu tímto pomoci těm, kteří to potřebují promluvit, protože bariera v komunikaci je velikým problémem ve vztahu v zaměstnání, vlastně všude a ve všem je nutná komunikace, jak verbální, tak mezilidská .Rád bych byl nápomocen, protože jsem humanista a vím, že je spousta lidí ,kteří neví, čím to je, že takto cítí to, co je jen nedostatkem komunikace.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu