Sociální komunikace

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda-li byste mi mohli poradit jaké body může
obsahovat téma sociální komunikace(+jaká podtémata by mohla být zajímavá), a
zda byste mi mohli doporučit určitou literaturu ke zpracování tohoto tématu.

Odpověď

Dobrý den,
sociální komunikace je definována jako proces sdělování a vyměňování informací v societě. V rámci soc. komunikace můžeme rozlišovat např.
komunikaci intrapersonální (jedinec komunikuje sám se sebou), interpersonální (komunikující jedinec komunikuje s dalším jedincem/jedinci, všichni zůčastnění vystupují jako individua nebo komunikaci veřejnou (sdělení je předáváno veřejnosti, tj. anonymním čtenářům, psluchačům,...typickým projevem je masová komunikace. Sociální komunikace může probíhat dále v bezprostředním i zprostředkovaném kontaktu, verbálně za pomocí jazyka nebo nonverbálně za využití pohybů těla, gest, mimiky, apod.
Zde už záleží pouze na Vás, která část sociální komunikace je Vám blízká a pro Vás zajímavá.
Vzhledem k celkové atraktivnosti tématu je k dispozici poměrně velké množství literatury, uvádíme Vám tedy výběr:
1) HOŠKOVÁ, Lenka; LAKATOŠOVÁ, Jana. Komunikace. Olomouc : Univerzita Palackého, 1994. 69 s. ISBN 80-7067-407-5.

2) MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Vyd. 1.. Praha :
Grada, 2003. 361 s. ISBN 80-247-0650-4.

3) LEŠKO, Ladislav. Náhled do sociální komunikace. V Tribunu EU vyd. 1..
Brno : Tribun EU, 2008. 99 s. + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7399-466-2.

4) VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Vyd. 1.. Praha : Portál, 2005.
319 s. ISBN 80-7178-998-4.

5) HONEY, Peter. Tváří v tvář : (průvodce úspěšnou komunikací). Vyd. 1..
Praha : Grada, 1997. 180 s. ISBN 80-7169-445-2.

6) MORIS, Desmond. Bodytalk = Řeč těla. Vyd. 1.. Praha : Ivo Železný, 2004.
245 s. ISBN 80-237-3870-4.

7) TEGZE, Oldřich. Neverbální komunikace. Vyd. 1.. Brno : Computer Press, 2003. ix, 482 s. + 1 CD. ISBN 80-7226-429-X.

8) BUREŠ, Ivan; LOPUCHOVSKÁ, Vlasta. 10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér. Vyd. 1.. Praha : Management Press, 2007.
170 s. ISBN 978-80-7261-166-9.

9) THOMSON, Peter. Tajemství komunikace. Vyd. 1.. V Brně : Alman, 2001. 245 s. ISBN 80-86135-16-0.

10) JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. Vyd. 1.. Praha
: Grada, 2007. 169 s. ISBN 978-80-247-1594-0.

11) MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1.. Praha :
Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178-200-9.

Tyto a mnohé další publkace naleznete v online katalogu Národní knihovny ČR NKC, chcete-li zjistit dostupnost publikací v jiné české knihovně, zvolte Souborný katalog SKC, oba dostupné na www http://sigma.nkp.cz/F/ . Pro dohledání dalších publikací můžete využít hesla "sociální komunikace, verbální komunikace, nonverbální/neverbální komunikace, masová komunikace, atd." Nalezených záznamů je hodně, lze je dále upravovat pomocí funkcí filtrovat a zpřesnit.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 10:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu