sociální komunikace

Text dotazu

Dobrý den zajímá mě přesná definice pojmu sociální dokumentace a případná stěžejní literatura k tomuto pojmu se vztahující.

Odpověď

Dobrý den, snad se domníváme správně, že máte na mysli pojem sociální komunikace, což jste napsal do předmětu zprávy, ale do textu dotazu jste uvedl, že Vás zajímá pojem sociální dokumentace. K pojmu sociální komunikace uvádíme dvě definice:

1) sociální komunikace (social communication) je specifická forma sociálních styků, která nespočívá v pouhém přenosu informací, ale předpokládá porozumění; lze ji považovat za dílčí případ interakce; skládá se: a) z osoby, jež sděluje - komunikátor, b) z osoby přijímající sdělené - komunikant, c) z vlastního sdělení - komuniké. Sociální komunikace může být nepřímá nebo přímá. Nepřímá s.k. probíhá na základě symbolického sociálního kontaktu, tj. zprostředkovaně třetí osobou či komunikačními prostředky.
Tento druh komunikace převažuje. Přímá s.k. se uskutečňuje v přímém kontaktu tváří v tvář.

Zdroj: Hartl, Pavel; Hartlová, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.

2) sociální komunikace je proces sdělování a vyměňování informací v societě apod.; typ sociální interakce. Podle povahy vztahu mezi účastníky se uvažuje o intrapersonální komunikaci sociální (vede ji jedinec sám se sebou), interpersonální komunikaci sociální (komunikující jedinec komunikuje s dalším jedincem nebo jedinci, přičemž všichni zúčastnění vystupují jako
individua) a veřejná komunikace (sdělení je předáváno tzv. veřejnosti, tj.
anonymním čtenářům, posluchačům, divákům ap.), jejímž specifickým projevem je komunikace masová.

Zdroj: Velký slovník naučný. Díl A-L. Praha: Encyklopedie Diderot, 1999.
ISBN 80-902723-1-2.

Zde je také přehled literatury, která se k sociální komunikaci váže:

1) Hayes, Nicky, 1953-  . Základy sociální psychologie. Praha : Portál, 2007. 166 s. : il. ; 20 cm. ISBN 978-80-7367-283-6 (brož.) : Kč 177,00

2) Hladílek, Miroslav, 1928-   . Úvod do sociální a pedagogické komunikace.
Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2006. 67 s. ; 30 cm. ISBN 80-86723-16-X (brož.)

3) Svatoš, Tomáš, 1950-  . Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace :
teoretická minima a praktické náměty. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 158 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7041-176-7 (brož.)

4) Trnka, Jan, 1944-  . Sociální komunikace a rétorika. V Praze : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2005. -- 250 s. ; 30 cm. ISBN 80-86855-04-X (brož.)

5) Janoušek, Jaromír, 1931-  . Sociální komunikace. Praha : Svoboda, 1968 (Rudé právo). 172, [3] s.; 8°. -- (Sociologická knižnice). ISBN (Brož.) :
Kčs 12,00

6) Podgórecki, Józef. Sociální komunikace v edukaci. Ostrava : Repronis, 1998. 322 s. ; 21 cm. ISBN 80-86122-20-4 (brož.)

7) Kohoutek, Rudolf, 1940-  . Základy sociální psychologie. Brno : CERM, 1998. 181 s. ; 21 cm. ISBN 80-7204-064-2 (brož.)

8) Vybíral, Zbyněk, 1961-  . Úvod do psychologie komunikace : přehled základních přístupů k interpersonální komunikaci. Hradec Králové :
Gaudeamus, 1997. 118 s. ; 21 cm. ISBN 80-7041-002-7 (brož.)

9) Křivohlavý, Jaro, 1925-  . Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha : Svoboda, 1988 (Rudé právo). 235 s. : obr. ; 20 cm. (Členská knižnice nakl. Svoboda). ISBN (Brož.) : 18 Kčs

Všechny výše uvedené publikace je možné vyhledat v elektronickém katalogu Národní knihovny - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) zadáním příslušného výrazu do pole autor nebo název. Možnosti výpůjčky dokumentu zjistíte pod ikonou Exempláře. V případě, že máte platný čtenářský průkaz NK ČR, knihy si můžete prostřednictvím el. katalogu také ihned objednat, odkaz naleznete u údajů o výpůjčce. Pokud čtenářský průkaz nemáte a měl byste o něj zájem, zde jsou pokyny pro registraci
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98 . Na dotaz "sociální komunikace" jsme získali více záznamů, než Vám předkládáme, pokud budete mít zájem si prohlédnout i ostatní, zadejte tento výraz do pole předmět. Se sociální komunikací také souvisí pojmy masová komunikace, media, jazykověda, jazykový znak a jeho struktura, semiotika aj. Pro vyhledávání dokumentů zabývajících se těmito tématy můžete postupovat podobně, jak již bylo popsáno.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.02.2008 12:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu