Sociální koheze (soudržnost)

Text dotazu

Dobrý den, hledám literaturu na téma Sociální
koheze v Rumunsku v předmětu Hospodářské politiky.

Odpověď

Níže jsou uvedeny zdroje tištěné a internetové k tématu sociální koheze

obecně (většina knih) a sociální koheze v Rumunsku, ze kterých můžete

event. čerpat pro vaši práci. Pro další informace se lze obrátit na

Evropský dům, kde je k dispozici knihovna a další zdroje informací a všech

členských státech http://ec.europa.eu/ceskarepublika/eu_house/index_cs.htm

 

Literatura:

Novotná, Eliška: Sociologie sociálních skupin. Praha : Grada, 2010. ISBN

978-80-247-2957-2 (brož.)

Turning territorial diversity into strength : Green Paper on territorial

cohesion : communication from the Commission. Luxembourg : Office for

Official Publications of the European Communities, 2008. ISBN

978-92-79-09495-8 (brož.).

Musil, Jiří: Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti.

Praha : CESES FSV UK, 2008.

Čabanová, Bohumila: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role

sociálního státu. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004.

A new partnership for cohesion : convergence competitiveness cooperation :

third report on economic and social cohesion / European Commission.

Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities,

2004.

Romania / [Organisation for Economic Co-operation and Development].

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 10:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu