Sociální koheze - Polsko

Text dotazu

Dobrý den,
prosím vás o doporučenou literaturu a odkazy k tématu Sociální koheze v
Polsku.

Odpověď

Níže jsou uvedeny možné zdroje k vaší práci. Před nedávnem jsem

zpracovávala podobný dotaz, odpověď na něj uvádím jako první odkaz - kromě

literatury k sociální soudržnosti, zde najdete odkaz na Evropský dům v

Praze, kde je k dispozici knihovna i oficiální elektronické zdroje EU.

Můžete se obrátit i na Sociologický ústav AV ČR http://www.soc.cas.cz/ a

jeho knihovnu http://www.soc.cas.cz/departments/cz/18/55/Knihovna.html.

Ucelenější materiál vztahující se na Polsko jsem bohužel nenašla, pouze

jednotlivé zmínky v různých internetových zdrojích, které jsou dohledatelné

na internetu.

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/socialni-koheze-soudrznost

Literatura:

Towards a new partnership for growth, jobs and cohesion : third progress

report on cohesion. Luxembourg : Office for Official Publications of the

European Communities, 2005. ISBN 92-894-9607-X (brož.)

Chwalba, Andrzej: Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Brno : Centrum

pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-185-7 (brož.).

Machonin, Pavel: Transformace a modernizační výzvy : Česko, Německo,

Maďarsko, Polsko, Slovensko : sympozium evropských sociologů v Praze 2001.

Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. ISBN 80-85950-98-7 (brož.).

Kalużyńska, Małgorzata: 5 years of Poland in the European Union / [prepared

in: Department of Analyses and Strategies, Office of the Committee for

European Integration. Warsaw : Office of the Committee for European

Integration, 2009. ISBN 978-83-7567-044-8 (brož.).

Seleny, Anna: The political economy of state-society relations in Hungary

and Poland : from communism to the European Union. Cambridge : Cambridge

University Press, 2006. ISBN 0-521-83564-X (váz.).

Internetové zdroje:

http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=41

http://www.euroskop.cz/287/sekce/k-l/

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=editorial

http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_frontpage&Itemid=15

http://library.vse.cz

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

09.06.2011 12:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu