Sociální dávky v hmotné nouzi

Text dotazu

Dobrý den, zpracovávám diplomovou práci na téma "Sociální dávky v hmotné nouzi". Ve své práci bych se ráda zabývala otázkou, jaký má dopad sociální reforma v roce 2012 na příjemce těchto dávek. Literatury jsem k tomuto tématu mnoho nenašla (co se týče především teoretické části), a proto bych Vás ráda požádala o nějaké doporučení literatury, která by se k tomuto tématu mohla vztahovat, nebo, kde ji případně hledat.

Odpověď

Dobrý den,

spolu s kolegyní jsme se pokusily dohledat vám zdroje k vaší práci.
Vzhledem k tématu, které je více než žhavé a současné budete muset hledat
hlavně v periodikách a denním tisku a v aktuálních zprávách. Pokud jste
studentka VŠE můžete využít hledání v elektronických databází - zejména
Anopress. Závěrečné práce, které uvádím jsou volně dostupné (vstup
prostřednictví odkazu v katalogu knihovny nebo z www.vse.cz - Pro studenty
- Závěrečné práce na VŠE).


Elektronické zdroje pro VŠE - http://ciks.vse.cz/zdroje/
Souborný katalog VŠE - http://library.vse.cz

Literatura:
Beck, Petr et al. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se
zdravotním postižením: k 1.5.2012: komentář, právní předpisy. 1. vyd.
Olomouc: ANAG, 2012. 447 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-744-7.
Čermáková, Martina: Změny v systému sociální ochrany nezaměstnaných
[elektronický zdroj]. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v
Praze. Národohospodářská fakulta, 2011
Strnadová, Barbora: Sociální ochrana chudých v České republice. Diplomová
práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta,
2009
Potužáková, Zuzana: Strukturální změny českého trhu práce a proměna
sociálního modelu. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012
Keller, Jan: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha :
Sociologické nakladatelství (SLON), 2011

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/socialni-system-soc-davky-podpora-v-nezamestanosti
Sociální dávky v hmotné nouzi
http://www.mpsv.cz/cs/5
Socialni reforma - zmeny 2012 (MPSV)
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/

Dopad sociální reformy (CMKOS)
http://www.cmkos.cz/vyklady-nazory-a-stanoviska/3131-3/dopad-socialni-reformy
Sociální reforma pohledem ombudsmana (Kancelář veřejného ochránce práv)
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/socialni-reforma-pohledem-ombudsmana/

Název: Dopady sociálních reforem na rodiny s dětmi nebo seniory
Zdroj: Radiožurnál Datum: 16.05.2012
Relace: Ozvěny dne 18:00
Moderátor: Jan BUMBA
Hosté: Kateřina VALACHOVÁ, Jaromír DRÁBEK
http://www.mpsv.cz/cs/12962

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2014 12:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu