Sociálně-právní ochrana dětí

Text dotazu

Dobrý den, pro svou bakalářskou práci na téma Sociálně-právní ochrana děti hledám knihy, které by s touto tematikou souvisely. Mohli byste mi nějaké doporučit?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dokumenty relativně snadno vyhledáte v katalozích volně dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Jedná se především o Souborný katalog ČR (báze SKC), katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) a článkovou bázi ANL. 

K Vašemu tématu bylo vydáno poměrně hodně publikací, proto Vám uvádíme pouze některé z nich pro představu. Úplný seznam literatury by již byla placená služba rešerše (http://www.nkp.cz/sluzby/reserse), která není přes službu Ptejte se knihovny poskytovaná. Dokumenty, které Vám nyní uvedeme, byly vyhledány přímo přes předmětové heslo „sociálně-právní ochrana dětí“:

* OAKS, Laury. Giving up baby: safe haven laws, motherhood, and reproductive justice. New York: New York University Press, [2015], ©2015. ix, 275 stran. ISBN 978-1-4798-0636-2.¨

* Acta sociopathologica II. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 188 stran. ISBN 978-80-7435-577-6.

* Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany: pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Vydání první. Praha: MSPV, 2014. 110 stran. ISBN 978-80-7421-097-6.

* Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany: pro orgány sociálně-právní ochrany. Vydání první. Praha: MSPV, 2014. 96 stran. ISBN 978-80-7421-095-2.

* Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany: pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Vydání první. Praha: MSPV, 2014. 134 stran. ISBN 978-80-7421-102-7.

* RADVANOVÁ, Senta a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xvi, 197 stran. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-578-7.

* Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxii, 890 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-727-0.

* SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, ©2012. 338 s. ISBN 978-80-7422-220-7.

* Příručka pro obce. Vyd. 1. Praha: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování (Agentura), 2012. 8 sv. (32, 46, 52, 56, 43, 48, 44, 22 s.). ISBN 978-80-7440-068-1.

* PEMOVÁ, Terezie a PTÁČEK, Radek. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 187 s. ISBN 978-80-247-4317-2.

Dokumenty byly vyhledány v online katalogu Národní knihovny (NKC) dostupném na adrese http://aleph.nkp.cz/F.

Obdobným způsobem můžete vyhledat záznamy článků v bázi ANL.

Pokud by Vás zajímaly také články ze zahraničních odborných periodik, doporučujeme využít licencované online databáze. Na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju naleznete seznam těchto zdrojů, které NK ČR předplácí pro své uživatele. Jako studentce vysoké školy bychom Vám doporučili zeptat se ve vaší knihovně na možnost přístupu k těmto licencovaným zdrojům – každá vysoká škola by měla pro své studenty i zaměstnance některé tyto zdroje předplácet.

Dále Vám doporučujeme stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/7241; http://www.mpsv.cz/cs/14304 ), kde byste se mohla nalézt velmi zajímavé dokumenty a informace.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.11.2015 15:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu