sociálně-patologické jevy

Text dotazu

Prosím, sháním co nejkomplexnejší výčet knih, které se zabývají sociálně-patologickými jevy.

Odpověď

Dobrý den,

přehled publikací zabývajících se sociálně patologickými jevy si můžete vyhledat v online katalogu Národní knihovny na adrese http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc , kde do pole Předmět zadáte výrazy sociál? and patolog? and jev? (otazník nahrazuje koncovky slov, tzn. že slova mohou být pravostraně rozšířena o libovolný počet znaků, např. sociální, sociálními apod.). Mělo by se Vám zobrazit 93 záznamů, které si můžete prohlédnout nebo dotaz ještě zúžit pomocí odkazů Zpřesnit nebo Filtrovat. Obdobně můžete postupovat v databázi ANL (http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=anl), která obsahuje bibliografické záznamy článků.

Pro Vaši představu níže uvádíme několik dokumentů s touto tematikou, avšak zpracování komplexního seznamu dokumentů již přesahuje rámec bezplatné služby Ptejte se knihovny a spadá do placených rešeršních služeb, více informací na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm .

Přehled publikací:

1) Sociálně patologické jevy v současné společnosti / Hana Vykopalová. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. -- 154 s. : il. ; 25 cm

2) Deviant behavior : annual editions. -- Guilford, Conn. : Dushkin Publishing Group, 1996- . -- sv. ; 27 cm

3) Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí, mládeže, branecké a vojenské populace v letech 1997-2001 : výsledky projektu studie aktuálního stavu ohrožené populace dětí a mládeže v rámci prevence sociálně patologických jevů. II. část, Sociálně patologické jevy a jejich vliv na životní styl studentů středního školství a populace dospívajících mužů / [Josef Falář a kol.]. -- 1. vyd.. -- Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2004. -- 113 s. : il. ; 30 cm

4) Management sociální práce se žáky základní školy III. Sociálně patologické jevy a sociální práce / Judita Kachlová, Lýdie Poláčková, Taťána Niklová. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2005. -- 87 s. ; 30 cm

5) Kriminalita: oběti, prevence, postmodernita : sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS : Šlovice 21.-23. dubna 2004 / [sestavil Kazimír Večerka]. -- Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2004. -- 207 s. ; 22 cm

6) Závislosti a my : odborný časopis pro sociálně patologické jevy. -- Praha : Jiří Vacek, 2000-. -- sv. ; 29 cm

7) Sociálně patologické jevy u dětí : závěrečná zpráva z výzkumu / Kazimír Večerka ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. -- 215 s. : il. ; 21 cm

8) Nástin problematiky etopedie a sociální patologie / Adam Stankowski. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. -- 140 s. ; 21 cm

9) Podíl rodinného prostředí na vzniku sociálně patologických jevů : aktuální otázky rodiny a boje s negativními jevy : sborník referátů z celost. věd. semináře s mezin. účastí [poř.] katedrou aplikované Univ. Palackého Olomouc, 1986 / Předml. Karel Vítek. -- Olomouc : Kraj. pedagog. ústav, 1987. -- 132 s. : tb. ; 20 cm

10) Prevence sociálně patologických jevů : manuálbpraxe / Vratislav Pokorný, Jana Telcová, Anton Tomko. -- Vyd. 3., rozš.. -- Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2003. -- 186 s. ; 24 cm

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2007 14:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu