sociálně patologické

Text dotazu

Dobrý den chtěla bych se zeptat co by jste mi pověděli o tematu : sociálně patologické jevy děkuji předem

Odpověď

Dobrý den, v rámci služby Ptejte se knihovny nezpracováváme žádné referáty, seminární práce ani jiné školní úlohy, viz pravidla služby (http://www.ptejteseknihovny.cz - zadání dotazu, pod formulářem). Můžeme Vám pouze doporučit zdroje, ve kterých potřebné informace naleznete. Téma sociálně patologických jevů je poměrně rozsáhlé a existuje k němu velké množství literatury, ze které můžete pro svoji práci čerpat.

Stručné definice pojmu naleznete např. na následujících stránkách:

http://www.sos-ub.cz/proj_06/lekce4/hyp16.htm
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialne-patologicke-jevy

Podrobnější informace získáte prostudováním některé z následujících publikací:

* VYKOPALOVÁ, Hana. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. 154 s. : il.

* VEČERKA, Kazimír et al. Sociálně patologické jevy u dětí : závěrečná zpráva z výzkumu. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. 215 s. : il.

* POKORNÝ, Vratislav; TELCOVÁ, Jana; TOMKO, Anton. Prevence sociálně patologických jevů : manuál praxe. Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2003. 186 s. ; 24 cm

* MÜHLPACHR, Pavel. Kapitoly ze sociální patologie. Brno : Institut mezioborových studií, 2003. 84 s. ; 30 cm.

* Prevence sociálně patologických jevů jako významný fenomén poradenské činnosti : sborník / [Olga Krejčířová a kol. (uspořadatelé)]. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. -- 74 s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-80-244-1628-1

* NIKL, Jaroslav. Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci. Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. 100 s. ISBN 80-7251-033-9.

* Sociálně patologické jevy. Gambling, drogové závislosti, lichva. Brno : Drom, 2004. 39 s. ; 30 cm. (Studijní materiály dvoustupňového vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky. Stupeň 2). ISBN 80-903472-4-X.

* MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 194 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-210-4550-7.

* KRAUS, Blahoslav; HRONCOVÁ, Jolana a kol. Sociální patologie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 325 s. ; 21 cm.

* SOCHŮREK, Jan. Vybrané kapitoly ze sociální patologie. I. díl, Úvod do sociální patologie, sociálně patologické skupiny. Liberec: Technická univerzita, 2001. 81 s.

* SOCHŮREK, Jan. Vybrané kapitoly ze sociální patologie. II. díl, Sociálně patologické jevy. Liberec : Technická univerzita, 2001. 47 s.

Další publikace si můžete vyhledat např. pomocí elektronického katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), kde do pole Předmět zadáte výrazy sociál? and patolog? and jev? (otazník nahrazuje koncovky slov, tzn. že slova mohou být pravostraně rozšířena o libovolný počet znaků, např. sociální, sociálními apod.), zaškrtnutím možnosti "pouze dokumenty v češtině" se vyhledané výsledky omezí pouze na české publikace. V případě zájmu zjistíte možnost výpůjčky konkrétního dokumentu pod ikonkou Exempláře a pokud jste registrovanou čtenářkou NK ČR můžete si knihu rovnou objednat ke studiu. Pokud naší uživatelkou nejste a měla byste o registraci zájem, více informací naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodí&submenu3=98.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.10.2009 09:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu