Sociálně nejslabší jedinec u zvířat

Text dotazu

Dobrý den.
Chci se optat,jakým řeckým písmenem je označován sociálně nejslabší jedinec zvířete ve skupině stejného druhu: A)beta

                                           B)gama

                                           C)omega

Odpověď

Dobrý den,

Zemědělská a potravinářská knihovna má ve svém fondu pod signaturou D 86218 tuto publikaci:

ANDĚROVÁ, Romana. Úvod do etologie. Praha : ČZU, 1996. 112 s.

V ní lze nalézt na stranách 75-6 v kapitole 9.3 Sociální hierarchie:

Lineární hierarchie je jednoduché uspořádání, které se však vyskytuje poměrně zřídka. V čele skupiny stojí dominantní jedinec, jehož společenské postavení označujeme jako "alfa" postavení. Jemu je podřízen další člen skupiny (označován "beta"), jemu opět další ("gama") atd. . Víceúhlý hodnostní pořádek je mnohem běžnější. Setkáme se s ním především u početnějších skupin a v promiskuitních systémech. V dominantním postavení na alfa-pozici většinou nestojí jen jedno zvíře, ale dva nebo více jedinců. Těm je podřízen různý počet dalších členů skupiny, z nichž každý může mít opět dominantní postavení vůči dalším členům. V rámci těchto vztahů mohou .
vznikat i dílčí skupiny s lineárním hodnostním pořádkem.

Encyklopedie Co je co - heslo "sociální hierarchie":

Zoologie, uspořádání vztahů mezi členy skupiny živočichů. Každý člen skupiny zná své místo ve společnosti, své hodnostní zařazení (hierarchický princip).
Na vrcholu žebříčku stojí nejsilnější jedinec, zvaný alfa, který je nadřazen čili dominuje celé skupině. Hodnostně nižší jedinci jsou podřízení čili subdominantní a nazývají se beta, gama atd.; nejníže postavený jedinec je pak omega. Živočich si musí umístění v sociální hierarchii vybojovat, dále si umístění udržuje a zpevňuje výhružnými gesty a postoji. Dominantní jedinec má četné výhody, například právo na nejlepší kusy potravy, na nejpohodlnější místo k odpočinku, získá nejvíce samic. Autorita vůdce zabezpečuje pořádek ve skupině a tlumí projevy útočného chování ostatních členů.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

15.05.2008 14:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu