Sociálně-demokratický model welfare state - autoři teorií

Text dotazu

Dobrý den,

zajímalo by mě, kde dohledat informace ohledně autorů různých teorií zabývajících se sociálně - demokratickým modelem sociálního státu (welfare state)?

Kromě hlavních Esping - Andersena a Titmusse, jaké je možné najít autory, kteří vytvořili teorii/podteorii k sociálně - demokratickému modelu welfare state a jejich přístup (viděli všechny státy jako stejné X viděli nějaké rozdíly)?

Moc děkuji!

Odpověď

Dobrý den,
podle dostupné literatury předpokládáme, že základní modely jsou pouze dva, a to Vámi zmíněné. Na ně se odkazují i stránky zmíněné níže.
Doplněním a upřesněním topologie se zabýval i Pestoff Victor., spolupracovník Titmuse Olsona. V odkazech naleznete jména průkopníků v oblasti topologie modelu welfare state.
Odkaz na informace o V. Pestoffovi:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Victor_Pestoff
http://www.esh.se/in-english/ersta-skondal-hogskola---english/about-us/contact-staff/staff/2015-01-14-victor-pestoff.html

Přístup k dokumentům a informacím na Fakultě sociálních věd UK:
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-463.html?q=soci%C3%A1ln%C3%AD%20st%C3%A1t&start=10&nfpr=1&site=fsv.cuni.cz&filetype=&filetypeexclude=&lang=

Zajímavé přednášky a literatura:
http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/185_025_Potucek.pdf  - zajímavá literatura http://samba.fsv.cuni.cz/~cabanova/UVOD%20SP%202009/5_p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka/Welfare%20state%20I.ppt
http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/21109
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=337&lst=108
https://is.muni.cz/th/325840/pravf_b/Zakladni_koncepce_soc._statu.pdf
http://www.miras.cz/seminarky/pravo-vs-28-socialni-stat.php
http://www.pomahamekvalite.cz/files/file/elearning/5%20modul/!skripta%202_lekce.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_st%C3%A1t

Literatura ve fondu NK ČR, dostupná po zaregistrování v Národní knihovně ČR:
The East Asian welfare model: welfare Orientalism and the state [online]. London: Routledge, 1998. ESRC Pacific Asia Programme [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=5001564.
Diminishing welfare: a cross-national study of social provision [online]. Westport, Conn.: Auburn House, 2002 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10005602.
ASPALTER, Christian. Conservative welfare state systems in East Asia [online]. Westport, Conn.: Praeger, 2001 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10005629.
CRENSON, Matthew A. Building the invisible orphanage: a prehistory of the American welfare system. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, ©1998. xii, 383 s. ISBN 0-674-46591-1.
Contested welfare states: welfare attitudes in Europe and beyond [online]. Stanford, California: Stanford University Press, ©2012. Studies in social inequality [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10590941.

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.04.2015 22:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu