sobota

Text dotazu

Dobrý den chtěl bych se zeptat proč šestému dni v týdnu se říká sobota pátral sem ale nemohu najít srozumitelnou odpověď.Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, sobota je v českém občanském kalendáři označení pro šestý den v týdnu, ale v tradičním židovském a křesťanském kalendáři je dnem sedmým a posledním.
Pojmenování "sobota" pochází z hebrejského šabbát (ustat, upustit od něčeho; lat. Sabbatum): vedle novoluní (chódeš) nejst. izraelský svátek zavedený podle tradice Mojžíšem; pův. ozn. jakéhokoliv dne, kdy se ustávalo v práci, v judaismu sedmý den v týdnu zasvěcený klidu, resp. odpočinku, modlitbám a veselí (šábes); přeneseně sváteční den, svátek, slavnost vůbec (např. čarodějnický sabat)"
U židů je tedy sobota zasvěcena úctě boží na památku stvoření světa a den ustanovený k odpočinku. Také křesťané slavívali s počátku sobotu jako den sváteční, ale za krátko, již za časů apoštolských, byla zvolena neděle, jakožto den z mrtvých vstání Kristova, kdežto sobota byla zasvěcena poctě Panny Marie.
Jednotlivé dni v týdnu byly označovány nejprve u Chaldejců a to podle planet tehdy známých, počítajíc v to i měsíc a slunce. Toto označení přešlo i k Řekům a Římanům, tak že naše neděle nazývala se dies solis, sobota dies Saturni atd. Tyto názvy přešly pak také do jazyků románských, jenom neděle, zasvěcena památce na vzkříšení Kristovo, byla nazvána řec., lat. (dies) dominica, ital. domen ica, špan. a port. domingo, fr. dimanche. U Slovanů nalézáme zvláštní označení pro neděli, zasvěcenou památce vzkříšení Kristova a odpočinku (rus. voskresenije, srb. nedělja a p.) a pro sobotu podle označení hebrejského, kdežto ostatní dni jsou prostě počítány, tak na př. čes. čtvrtek, rus. četvertok, srb. četva rtak, t. j. čtvrtý den.

Tomuto tématu se věnuje také článek na adrese http://www.bibleazdravi.net/pp.sobota.html.

Použité zdroje:

* Wikipedia - http://cs.wikipedia.org/wiki/Sobota

* Encyklopedie COTO.JE (placený zdroj, přístup možný na základě čtenářského průkazu NK ČR, bližší informace na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#cotoje).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.09.2009 11:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu