snazim se napsat vlastni kroniku a nemuzu najit nikde zadne zdroje na toto tema

Text dotazu

zajímají mě druhy kronik, postup při tvorbě kroniky, události které se hodí zapsat do kroniky, jak vypadá historická kronika a současná kronika a další příklady těchto typů kronik

Odpověď

Dobrý den, 1. srpna 2012 nabyla účinnosti vyhláška MV ČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Protože vedení a uchovávání obecní kroniky je součást agendy obce a obecního úřadu, týká se tato vyhláška i této problematiky.

O kronikářích, kronikách a kronikářství vůbec bylo napsáno větší množství knih, viz níže. V některých je zmíněna i historie, jiné uvádějí spíše praktické informace a návody.

 

HROMÁDKA, Tomáš. Kroniky obcí. Praha: Nipos, 2014.

CHOVANČÍKOVÁ, Irena. Jak psát obecní kroniku? Hodonín: Masarykovo muzeum, 1994.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BARTOŇ, Jiří. O kronikách obcí: praktická pomůcka pro kronikáře obcí. Praha: Sekurkon, 2009.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:01c88200-be47-11e3-aec3-005056827e52

 

HROMÁDKA, Tomáš. Kroniky. Praha: IPOS, 2004.

PUBAL, Václav. Kroniky a kronikáři. Praha: Ústřední muzeologický kabinet, 1985.

Jak  vést kroniku obcí a měst. Metodika. Brno: MC nakladatelství, 2006.

Muzeum Vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum, 2007.

KOUBA, Jaromír. Na pomoc začínajícím kronikářům. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996.

ELZNIC, Václav. Glosář pro rodopisce a kronikáře. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1978.

NAHODIL, Otakar, ROBEK, Antonín. České lidové kronikářství. Praha: Orbis, 1960.

 

Příklady, ukázky kronik z regionů:

ROBEK, Antonín. Městské lidové kronikářství na Rychnovsku I. -  II. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku, 1976 - 1978. 2 sv.

TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. O hořických kronikách a kronikářích. Nástin historie 150 let kronikářské činnosti v Hořicích 1856 - 2006. Hořice: Hořické muzeum, 2006.

TOŠNEROVÁ, Marie. Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526 - 1620. Praha: Masarykův ústav, 2010.

PÁTKOVÁ, Hana. Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech. Dolní Břežany: Scriptorium, 2006.

 

Další typ kronik:  Proč a jak psát závodní kroniku. Sborník statí o tradicích lidového kronikářství, obsahu a metodologických otázkách vedení závodních kronik. Praha: Práce, 1968.

 

Doufáme, že si v nabídce knih a návodů, jak kroniku psát, vyberete.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.11.2017 15:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu