Smažení vaječiny

Text dotazu

Dobrý den, je možné zjistit něco ke "smažení vaječiny" neboli oslavě letnic? Původ zvyku a kde a jakým způsobem se slavilo?

Odpověď

Dobrý den,

konzumace smažených vajec úzce souvisí s prvním jarním obřadním vyháněním dobytka na pastvu, které se nejčastěji konalo v květnu, někdy přímo v první den tohoto měsíce nebo o svatodušní neděli či pondělí. První výhon dobytka se mohl vázat i k 24. dubnu, na svátek sv. Jiří. Od hospodyně mohli pasáčci dostávat výslužku ve formě vajec, koláčů nebo jiného drobného pečiva, na pastvě se pak sešli a společně v rendlíku pokrm z vajec připravovali. V lidovém prostředí totiž vejce představovalo symbol nového života a bylo předmětem mnoha praktik vycházejících ze sympatetické a prosperitní magie, které měly zajistit dobrou úrodu, hojnost nebo zdravý dobytek. Vejce se v této době připravovala na ohni, který plnil očistnou funkci a zaháněl zlé síly. Zároveň se jednalo o chutnou, avšak poměrně vzácnou součást jídelníčku.

Velikonoční období, které zakončují svatodušní svátky, zvané též letnice, zelené svátky nebo svátek svátého Ducha, jsou společně s Vánoci významným obdobím, ke kterému se váže množství lidových tradic a to jak zaniklých, tak znovuobnovených nebo stále živých. Stejně jako u jiných svátků je i u letnic patrný vliv předkřesťanských představ založených na kultu přírody, a tak se dnes ve svatodušních obyčejích promítají prvky pohanské i křesťanské. Boží hod svatodušní je církevním pohyblivým svátkem a může připadnout na termín od 10. května do 13. června, analogicky jako u Velikonoc se následující pondělí označuje jako svátek lidový. V obecných vlastivědných a encyklopedických pracích nalézáme stručné informace o tom, že se v tomto období konzumovala vejce a že na severním Valašsku, severní Moravě a ve Slezsku se během svatodušních svátků konají vycházky do přírody spojené s přípravou pokrmu ze smažených vajec a to v rámci spolků, pracovních kolektivů i rodin.

Co přesně terminologicky smažení vaječiny znamená a krajové odchylky od uvedeného názvu přikládáme:

„Pojmenování samotného pokrmu vaječiny a způsobu jeho přípravy se v závislosti na konkrétních lokalitách odlišovalo. Pro tento pokrm se užívají názvy jako vaječina, vaječnice/vaječnica nebo vajčina. Způsob přípravy se označuje jako smažení, proto i pojmenování smaženice/smaženica, dále škračení, škvarčení nebo škvaření, od toho je pak odvozen název škvařenice/škvařenica nebo škračenice/škračenica, užívalo se i slovní spojení škařenica nebo škračení vaječnic. Lidé, kteří si v tuto dobu chodívali připravovat pokrm ze smažených vajec, mohli být označeni jako vajčaři nebo škvařeničáři, toto pojmenování je doloženo z Příborská a Kopřivnická.

Z jiného slovního základu pochází termín snošky či snožky a chápeme jej jako termín pro daný sváteční den nebo svatodušní hostinu. V současnosti se samotná akce nazývá jednoduše: Vaječina, Smažení vaječiny, Svatodušní vaječina, často doplněn o přívlastek tradiční. Termíny škvaření vaječiny a škvařenice se používají přibližně v oblasti okresu Nový Jičín. Termín škračení se objevuje častěji v oblasti severního Valašska, v okolí Rožnova pod Radhoštěm, Zašové nebo také v Hostašovicích či Životicích u Nového Jičína. Termín snožky se dodnes užívá ještě ve Výškovicích u Bílovce a akci nazvanou Snošky v současnosti pořádají spolky v Lukavci u Fulneku nebo ve Slatině.25 Na Těšínsku se užívalo termínu vaječina ze šnytlykom. V okolí Frýdecko-Místecka, Ostravska, Těšínská, Karvinská i Opavska se nejčastěji užívá termín smažení vaječiny. V názvech akcí se přívlastek svatodušní už příliš neobjevuje, nejčastěji se s ním setkáme v případě, že ji pořádá farnost, místní organizace KDU-ČSL nebo sportovní křesťanská organizace.“

Zdroj: Folia ethnographica: supplementum ad Acta Musei Moraviae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016, 50(1), s. 90. ISSN 0862-1209. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:af99e750-659d-11e8-a583-005056827e51

Vaječina jako pokrm a její příprava
Základní surovinou jsou slepičí vejce, jejich množství je přizpůsobeno počtu strávníků, nejčastěji se počítá se dvěma až čtyřmi kusy na osobu. Nejdříve se nechá v kotlíku rozpustit sádlo nebo nakrájený špek či slanina a vyškvaří se, poté se přimíchají syrová vejce. Pokrm se dochutí solí, nezbytné je také přidání pažítky (šnytliku), petržele nebo i symbolické přidání jehličí. Zajímavý je doklad ze Starojické Lhoty u Starého Jičína, kde se o sv. Duchu jedla smaženice, míchaná vejce na slanině nebo i s krupicí (Pavlík 1933, 87). Vejce se nastavovala ve všední dny běžně, proto informace o přidání krupice do svátečního jídla působí překvapivě. V Hostašovicích u Nového Jičína si naopak sedláci přidávali do škračenice klobásy (Dušek 1934, 82) a v Kateřinicích u Příbora se do ní dokonce přidávala i vraní vejce. V Kopřivnici se pravá vaječina připravovala dosti na tuho a pojídala se namazána na chléb. V Hájově se traduje, že se do vaječiny přidávalo maso z kavek a ve Školnici si do ni někteří ještě před několika lety přidávali nakrájené vyškvařené slimáky.

Obvykle se všichni účastníci podílejí na přípravě jídla společně, zpravidla spočívá samotné vaření pokrmu na ženách a zajištění ohně a dřeva bývá mužskou záležitostí. Vaječina se dnes nejčastěji servíruje přímo na krajíce chleba, ale mohli ji jíst i všichni strávníci společně lžícemi z jednoho hrnce. Celkový počet vajec, ze kterého se pokrm připravuje, se odvíjí od počtu strávníků a v případě, že se jedná o akci určenou pro veřejnost, není neobvyklé, že se připravuje ve velkém kotli z několika stovek kusů vajec. Zajištění hlavní suroviny se děje dvěma způsoby, pořadatelé je buď hromadně zakoupí anebo se v současnosti častěji setkáváme s tím, že si každý návštěvník či rodina přinese vlastní přiměřený počet a vaječina se poté pro všechny účastníky připraví dohromady. 

Zdroj: Folia ethnographica: supplementum ad Acta Musei Moraviae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016, 50(1), s. 91. ISSN 0862-1209. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:afb8e100-659d-11e8-a583-005056827e51

 

 

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.04.2023 14:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu