složená slova

Text dotazu

Rád bych znal co nejvíc složenin podstatných jmen(nevim jak se to přesně nazývá..) jako jsou například Vozembouch, Kolohnát, Vořežprut, Podržtaška, atd.... i s jejich třeba místním původem a různé variace složenin.

Odpověď

Dobrý den, složená substantiva v současné češtině reflektuje kniha:
*  MITTER, Patrik. Hybridní složeniny s prvním komponentem domácího původu v současné češtině. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-7414-080-8.

Vydána byla i kniha složenin s prvním komponentem cizího původu:
* MITTER, Patrik. Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003. ISBN 80-7044-554-8.

Pokud se jedná o nová slova v češtině (neologizmy), přehled slov tohoto druhu nabízí:
* Nová slova v češtině : slovník neologizmů. 1.vyd. Praha : Academia, 1998. ISBN 80-200-0640-0.
* Nová slova v češtině 2 : slovník neologizmů. 1.vyd. Praha : Academia, 2004.
ISBN 80-200-1168-4.  


Některá lidová složená substantiva uvádí publikace:
*  OUŘEDNÍK, Patrik. Šmírbuch jazyka českého : slovník nekonvenční češtiny 1945-1989. 3., dopl. a rozš. vyd., V Pasece 1.  V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2005. ISBN 80-7185-638-X.

Složená substantiva, která se užívají jako vulgarismy naleznete např. v
publikacích:
* OBRÁTIL, Karel Jaroslav. Velký slovník sprostých slov. 1.vyd. Praha : Lege artis, 1999. ISBN 80-238-4444-X.
* MARYNČÁK, Richard. Stručné dějiny nadávek a sprostých slov. 2.vyd., V KMa vyd. 1. V Praze : KMa, 2007. ISBN 978-80-7309-496-6.

Zajímavý je také článek na internetové adrese:
http://blog.maly.cz/index.php?cmt=1257.

Více informací a doporučené literatury by Vám mohli poskytnout pracovníci Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR:
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.10.2009 17:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu