Slovo "třešeň", vývoj a etymologie

Text dotazu

Dobrý den,
můžete mi, prosím, sdělit, jaký byl název pro třešně ve středověku a jak se podoba tohoto slova vyvíjela až do dnešního označení ovoce.

Odpověď

Dobrý den,

slovo /“třešně“/ v různých variantách existuje ve všech slovanských jazycích (slovensky /“čerešňa“/, polsky /“czereśnia“/, rusky /“ceréšnja“/, slovinsky /“čêšnja“/, srbochorvatský /“trešnja“/, v církevní slověnštině /“črěšьnja“/).

Praslovanské slovo /“čeršьňa“/ je asi tvořeno analogicky podle vzoru /“višьňa“/ („višeň“) od staršího /“čerša“/ (srov. /“črěša“/ v církevní slověnštině, /“čeréša“/ v dnešní bulharštině).

Patrně bylo tohle slovo v podobě /“čerša“/ přejato prostřednictvím románských nebo germánských dialektů (nejblíže je retorománské /“ceriéscha“/ a engadinské /“čiréscha“/) z latinského /“cerasus“/ - „třešňový strom“, jež bylo nejspíš přejato ze starořečtiny (/“kerasos“/ - „višňový strom“). Ovšem slovo /“kerasos“/ zjevně nemá řecký původ – pravděpodobně se do řečtiny dostalo z thráčtiny nebo z některého z jazyků Malé Asie (odkud tato rostlina pochází).

Stejný původ by podle této hypotézy měla i označení v jiných evropských jazycích – německé /“Kirsche“/, nizozemské /“kers“/, francouzské /“cerise“/, anglické /“cherry“/, rumunské /“cireş“/, albánské /“qershi“/ (ovšem maďarské /“cseresznye“/ a litevské /“čerešnė“/ bylo zřejmě přejato ze slovanských jazyků).

Je také možné, že se slovo /“čerša“/ dostalo do slovanských jazyků prostřednictvím bulharštiny, která je přejala z rumunštiny (/“cireaşa“/ - „ovoce třešně“, /“cireş“/ - „třešňový strom“).

Polský etymolog Andrzej Bankowski hypotézu o kulturní cestě od původního řeckého slova /“kerasos“/ zpochybňuje a vychází s tvrzením, že by slovo /“čerša“/ mohlo vzniknout od staroslovanského slova /“čersь“/ - „příčný pruh“, které má svůj původ v starořeckém /“kertsos“/ (třešňové stromy mají příčné pruhy na kůře).

Není známo, kdy se pro označení třešně začalo používat současné slovo. Ovšem podobné dnešnímu českému slovu staropolské varianty (/“czrzesznia“/, /“trześnia“/) se objevují již v psaných pramenech ze 14. století. Vzhledem k tomu, že polština tehdy pozůstávala pod silným vlivem češtiny, lze tedy předpokládat, že se slovo /“třešně“/ používalo na českém území již v oné době.

Zdroje:

Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997

Rejzek, J.: Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001

Bankowski, A.: Etymologiczny slownik jezyka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.10.2007 11:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu