Slovo "spatra"

Text dotazu

Dobrý deň,

zaujímalo by ma, ako vzniklo slovo "spatra". Keď niekto mal reč bez prípravy - spatra. Ďakujem :)

Odpověď

Dobrý den,

spatra, příslovce; mluviti spatra =  bez přípravy, ne z listu; hledět na koho spatra = povýšeně

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

 

spatra adv. ve spoj. mluviti spatra bez přípravy, improvisovaně. Mluvil nesmírně spěšně a s patra. Bylo znáti, že má dar jazyka pohotově.  Jal se s patra přednášeti jazykem latinským.  Už v "Boudě" mluvíval [komik] s patra.; jednati, dívati se apod. spatra povýšeně, pohrdavě. Josef Brach si už tenkrát všiml, že zachází s druhými trochu spatra.  Členové zákonodárných sborů se dívali spatra na kritiku své činnosti.  Poznal jsem ve zbohatlých rodinách, ty nosy vzhůru a mluvení spatra.  - V. t. patro.

patro, -a n. poschodí v domě. V přízemí bydlí jedna spisovatelská rodina a v patře nad ní druhá.  Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro.  Zastavil jsem se v prvním patře a chtěl jsem dříve vraziti k babičce, než bych do druhého patra vstoupil.  Ustálené spojení - Páni měšťané hleděli s patra na bezvýznamného pensistu pohrdavě.  Advokáti si tu vydělali domy a koukají na každého s patra, kdo se jim nerovná.  Pili plnými doušky a měli juž všichni v hořeních patrech - byli podnapilí.  Lebeda už měl hodně v prvním patře.  Přeneseně - Kdesi v nejvyšším patře mozku se něco hýbalo, svíjelo, vířilo. Další výskyt -  prostor pod střechou stodoly nad mlatem, kam se skládá obilí. Nad humnem a přístodůlky vznáší se patro, kamž jako do přístodůlku skládají obilí, seno, slámu. [Hospodář] se doma pomalu chystal na žně; na půdě a na patře dělal místo.  Dále -  přepážka mezi dutinou ústní a nosní. Děcko, narážejíc jen nesměle svým jazýčkem o měkké patro svých úst, namáhalo se vyslovit po matce to, čemu je učila už na stokrát.  Jazyk se mu lípl na patro, rty se mu jen třásly na doušek.  Anatomicky - tvrdé, měkké patro. Další -  trám ve stropě, nade dveřmi a pod. I malý člověk sklonit musí hlavu, aby nenarazil temenem do patra předsíňky...

Zdroj: Příruční slovník jazyka českého

http://psjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=spatra&where=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3&ps_heslo=spatra&ps_startfrom=0&ps_numcards=83&numcchange=no&not_initial=1&pri_heslo=patro

 

Velmi dobře význam popsal autor Michal Novotný  v následujícího článku:

"...my se v této jazykové rubrice zaměřme na slůvko spatra.

Jeho význam je drtivé většině z nás jasný. Když se řekne, že někdo mluvil spatra, znamená to, že mluvil zpaměti, že svou řeč nečetl ani z papíru, ani třeba z televizního čtecího zařízení. Spatra se ale dá nejen mluvit, spatra na někoho také můžeme koukat. To ovšem nemá nic společného s řečnickými schopnostmi, to souvisí s vychováním. Když na někoho hledíme spatra, díváme se na něj povýšeně, s despektem, pohrdavě, přezíravě.

Ti, kdo už někdy přemýšleli o původu slůvka spatra a napadlo je podstatné jméno patro, mají pravdu. Další otázka však zní: jaké patro? Pater přece známe víc...Slovník spisovného jazyka českého uvádí celkem pět významů tohoto výrazu... a konečně za páté přepážka mezi ústní a nosní dutinou. Všechna tato patra souvisejí, významově vycházejí jedno z druhého... Na počátku prý byl ten stropní trám. Proč ale se trám jmenoval právě patro, není odborníkům jasné..." (Trám) dal význam  pak také přepážce, kterou máme  v ústech.

"A co příslovce spatra, kterým jsme začali... Zase: podle toho, které. To vyskytující se ve spojení se slovesy hledět, koukat, dívat, souvisí s patrem ve stodole. Když se na někoho koukáme spatra, koukáme na něj svrchu, jako bychom byli na patře ve stodole, a on kdesi dole na zemi. Když ale mluvíme spatra, nemá to nic společného se stodolou, jde o patro v ústech, to je totiž místo, kde se tvoří hlásky. Když mluvíme spatra, nepotřebujeme k tomu ani papír, ani knížku,... potřebujeme k tomu jen to patro, kde spatra tvoříme slova.

Autor:  Michal Novotný

http://www.rozhlas.cz/regina/slova/_zprava/spatra--88680

 

Spatra, nebo z patra?

Čeština pod lupou  |  Autor: Dalibor Behún Obě tato vyjádření jsou pravopisně v pořádku, používají se ale v jiných souvislostech. Spojení z patra použijeme ve větách typu "Křičel z pátého patra".

Slovo spatra se používá ve dvou významech - "mluvit spatra" znamená "mluvit bez psané přípravy, improvizovaně" a např. "jednat s někým spatra" znamená "jednat s ním pohrdavě, přezíravě".

Sešel z patra, ve kterém bydlel, až dolů.

Obdivoval jsem ho, jak dokáže bez problémů mluvit spatra před tolika posluchači. (nikoli z patra) Nemám rád, když se mnou někdo jedná takhle spatra.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

http://www.proofreading.cz/spatra-nebo-z-patra

 

Výraz spatra

Synonyma:

* rovnou, bez přípravy

* povýšeně, pohrdavě, přezíravě, nadřazeně http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/spatra

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.09.2016 13:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu