slovo "reakční"

Text dotazu

co znamená slovo reakční?

Odpověď

Dobrý den,

podstatné jméno reakce má několik významů, z nich vyplývá i několik možností výkladu přídavného jména reakční.

"Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost" uvádí následující:

1. reakční jako přídavné jméno k podstatnému jménu reakce, které je zde míněno ve smyslu činnost, proces, stav jako odezva na něj, popud nebo podnět; např. reakční rychlost 2. reakční jako přídavné jméno k podstatnému jménu reakce, které je zde míněno ve smyslu odpor proti pokroku a snahy o obnovu starých (předrevolučních) poměrů, zpátečníctví; např. reakční tisk 3. reakční jako přídavné jméno k podstatnému jménu reakce, které je zde míněno ve smyslu stoupenci a nositelé snah jmenovaných v bodě 2; např. reakční názory

Starší "Slovník spisovného jazyka českého" zmiňuje více příkladů užití přídavného jména reakční:

1. týkající se reakce (reakce je zde míněna ve smyslu odpor proti pokroku, snahy o obnovení předchozích poměrů, zpátečnictví), zpátečnický: např. reakční snahy, názory, reakční politické strany, reakční tisk; 2. (odborně) týkající se reakce (reakcí je zde míněn čin, činnost, projev, pochod, proces, stav, popud či podnět), např. v chemii: reakční směs = směs reagujících látek, reakční rychlost, reakční kinetika; v technice se řidčeji používá i výraz reaktivní, např. reakční motor, reakční turbína přetlaková.

Zajímavé pro Vás může být i vysvětlení "Příručního slovníku jazyka českého" z 30.-40. let 20. stoleti. Heslo z tohoto slovníku naleznete v Databázi heslářů Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/), do vyhledávacího pole stačí zadat slovo reakční a ve výsledcích kliknout u příslušného slova na zkratku PSJČ. Po zobrazení slovníkového hesla si můžete prohlédnout i různé příklady užití přídavného jména reakční, v navigační liště stačí zaškrtnout možnost "Kartotéka NLA".

použitá literatura:

* Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha : Academia, 1994. s. 349. ISBN 80-200-0493-9.

* Spisovný slovník jazyka českého. V, R-S. Praha : Academia, 1989. s. 27-28.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.03.2011 14:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu