slovo "reagovat"

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o možné definice slovat "reagovat". Potřebuji si ujasnit, zda sloveso reagovat v souvislosti s užitím slova problémy implikuje přispívání k řešení problémů nebo kompletní řešení problémů nebo oboje. Celá věta zní: "Společensky odpovědné chování nadnárodních společností reaguje na problémy svého domácího prostředí." Děkuji za Vaši reakci

Odpověď

Dobrý den,

podle Akademického slovníku cizích slov je význam slova "reagovat" následující:

"Projevovat, projevit reakci: rychle reagovat; reagovat na článek - také ve smyslu zaujmout k němu stanovisko; biol., fyziol. reakce na světlo, na teplo; chem. reagovat kysele, zásaditě, neutrálně."

V Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český se poté můžete dočíst následující:

SSČ

reagovat ned. i dok. projevovat, projevit reakci: okamžitě reagoval na poznámku odpověděl; reagovat na článek zaujímat, zaujmout k němu stanovisko; duhovka reaguje na světlo; chem. reagovat kysele, zásaditě

SSJČ

reagovati ned. i dok. (z lat.) (~; nač; řidč. proti komu, čemu) projevovat, projevit odezvu, odpovídat, odpovědět na něj. vnější popud n. podnět: okamžitě, živě r. na každou změnu; na pozdrav vůbec nereagovala; r. vtipem; r. na poznámku, na námitky odpovídat, odpovědět; r. na výzvu strany; r. na článek zaujímat, zaujmout k němu stanovisko; řidč. reagovali proti němu co nejvášnivěji (Šal.) stavěli, postavili se na odpor; seismograf reaguje na každý otřes; tvář reagovala na bolest; biol., fyziol. jevit, projevit reakci: kůže reaguje na podráždění, duhovka na světlo; chem. podléhat, podlehnout chemické změně, reakci: r. kysele, zásaditě, neutrálně . předp. od-, za-

Doufáme, že Vám uvedené významy pomohou, ovšem nejsme si jisti, zda z toho dokážete odvodit, zda "reagovat" je použito ve smyslu úplného řešení problémů nebo "jen" přispívání k řešení problémů. Jedná se o velmi subjektivní dotaz, který pravděpodobně nelze odvodit z obecného významu slova. Odpověď byste mohla dostat podrobnějším zkoumáním chování jednotlivých firem, o které se zajímáte a z toho odvodit, jak v reálu reagují na uvedené problémy.

Pokud byste chtěla slovo "reagovat" zkoumat hlouběji z lingvistického hlediska, doporučujeme Vám konzultaci s Ústavem pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/).

Použitá literatura a zdroje:

KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 2 sv. ISBN 80-200-0497-1.

http://prirucka.ujc.cas.cz/ - Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2014 12:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu