slovo přezka

Text dotazu

Dobrý den,
prosím Vás, potřebovala bych vědět, proč se ve slově "přezka" píše "z", z čeho je toto slovo odvozeno?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
slovo "přezka" je odvozeno od slova "přáhnouti" , které je všeslovanského původu. Mezi další slova s tímto původem patří např. pružiti, pryž, spřež, spřežka, pružina, atd.

Písmeno "z" uprostřed slova "přezka" pravděpodobně  vychází z jazykového vývoje či jiného jazykového jevu, který souvisí i s dalšími slovy této skupiny - např. uvedené spřežka či pružina. Vliv na to může mít záměna písmen, kterou pozorujeme např. u písmen h-ž (noha-nožička) či k-č (ruka-ručička).

S dotazem Vám však doporučujeme se obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/), kde Vám odborníci jistě podají přesnější odpověď.

Použitá literatura:
* Machek, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 866 s. ISBN 80-7106-242-1.
* Holub, Josef a Lyer, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha: SPN, 1992. 483 s. Odborné slovníky. ISBN 80-04-23715-0.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2012 15:35

Pawlac píše:
Neděle 19.06.2022 23:44
Odvozeno od slova "přáhnouti"? Pak pojďme rozebrat slovní základ tohoto slova (kterým je údajně odvozeno slovo přezka).
Na prvni pohled je slovo 'přáhnouti' slovem složeným a paradoxně tak má být slovem, které stojí u zrodu slova 'přezka'.
'Přáhnout' je sloveso složené evidentně z činného slova 'hnout' a při těchto tvarech: roz-přáh-hnout, vy-přáh-hnout apod. dojdeme k tomu, že toto slovo tvoří dva základy a to slova přáh (napřahat, vypřahat, ...)
No a teď k onomu přezka, ve kterém se má schovávat onen pojem 'přáh' a 'hnout'.
Takže: slovo přezka má jiný význam slova ukrytý v sobě a musí být tím, co popisuje samotný předmět vzhledem, či funkcí, či činností.
A tady narážíme na jeden problém, kterým je slovo "přes" jako tzv. předložka (nad, pod, za, - přes !) , avšak slovo "přeze" (... přeze všechny meze) ve zkráceném tvaru 'přez' je právě tím základem pro slovo přezka. Nesouvisí ani se slovem 'napřahovat se' ani se slovem 'hnout' a už vůbec ne se slovem 'přáhnout'. Zajímavé je že čeština nemá problémy se slovem "vypřáhhnout" když se píše s jedním 'h' ale již naopak bazíruje na tvaru slova 'denodenně', či třeba 'svatba' kde se na místo fonetického 'd' píše zarputile 't', ale v případě 'rozpřáhnout ruce' si vesele píší jedno tzv. fonetické 'h', tedy fonetický výraz.
Zpět k slovu ''Přezka': Slovo přezka je odvozeno od slova 'přeze' a popisuje jednoduše její funkci ve zkráceném tvaru obdobně jako třeba slovo 'kopka', bitka, a pod.
PSK - admin píše:
Pondělí 20.06.2022 11:48
Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš komentář. Naši odpověď jsme ještě z dostupných zdrojů doplnili a aktualizovali a budeme moc rádi, pokud nám zašlete zdroj, ze kterého jste pro Vaši odpověď čerpal informace Vy.

S dotazem Vám doporučujeme se ještě obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český (kontakty naleznete zde: (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/), kde Vám odborníci jistě podají přesnější odpověď.

Dle dostupných etymologických slovníků je slovo přezka (také přazka či staročesky přeška; slovensky pracka, pracňa; polsky sprzączka, rusky a ukrajinsky prjažka, atd.) odvozeno z všeslovanského, praslovanského kořene pręg-, ve významu -přáhnouti, tedy spřahovat, svazovat, popř. také napínat či natáhnout. Podrobný výklad vztahu mezi kořenem pręg- a přáhnouti naleznete v etymologickém slovíku Václava Machka na straně 490; etymologie slova přezka je také zvlášť popsána na straně 492). Stejný výklad najdeme také v etymologickém slovníku Josefa Holuba z roku 1992 (viz níže). Tento výklad, jak je uvedeno v Machkově etymologickém slovníku, je postaven na poznatcích bohemisty Josefa Zubatého (viz níže) a stejný výklad najdeme také například u Jana Gebauera (viz níže). Oproti tomuto můžeme nalézt v pozdější literatuře článek Prokopa Langa z roku 1918 (viz níže), který oproti Zubatému a Gebauerovi odvozuje slovo přezka ze srbo-chorvatského a ruského výrazu, který je zdrobnělinou praslovanského slova prędja, ve významu "příze".

Použité zdroje:
* HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992. s. 370. ISBN 80-04-23715-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:2e87d330-fdb8-11e3-a680-5ef3fc9bb22f
* GEBAUER, Jan. “Ukázka České Mluvnice Historické.” Listy Filologické / Folia Philologica, vol. 19, no. 6, 1892, pp. 417–75. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23435889.
* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 490. ISBN 978-80-7422-048-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:6d7865d0-df89-11e7-adb0-005056825209
* LANG, Prokop. “Přěcka-Přězka-Přěska (Přazka-Přaska).” Listy Filologické / Folia Philologica, vol. 45, no. 6, 1918, pp. 332–45. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23445322.
* ZUBATÝ, Josef. Studie a články, Svazek I, Část první: Výklady etymologické a lexikální. V Praze: Česká akademie věd a umění, 1945. s. 325-326. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:ad79f4c0-1a0f-11e4-90aa-005056825209
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu