slovo platit

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se dozvědět jak vzniklo slovo "platit".

Odpověď

Dobrý den, výraz "platiti" zřejmě pochází z praslovanského základu "platъ" = kus tkaniny, šátek. Původně se "platilo" výměnou zboží, a to zvláště plátnem (kus látky byl u nás ještě v 9. a 10. století výměnnou jednotkou).

Zdroj: HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1978. Str. 347. ISBN 80-04-23715-0.

Bližší informace k původu slova uvádí Václav Machek v Etymologickém slovníku jazyka českého (Praha: Lidové noviny, 1997. Str. 455. ISBN 80-7106-242-1):
"Praslovansky plaťo˛, platiti: jeho původ není zcela jasný, ale zdá se, že je odvozeno od "poltъ", které je základem slova plátno. Je tu ovšem neshoda hlásková (rus. je platíť, nikoli polotíť. také všude jinde je plat-); ale F. Kopečný Slavia 31.459 soudí, že toto plat- se dá vyvodit z polt-. Odvolává se na ruskou výslovnost s o, plótiš, plótit: "to snad ukazuje na původní polotiš..., které se prosadilo aspoň do výslovnosti, když psaná podoba má vlivem církevní slovanštiny a." Plátno bylo v staré době u Slovanů platidlem; byla to "plátěná (šátečková) měna"; snad byla i ve Velkomoravské říši. V latinských kronikách té doby se plátno nazývá (m.j.) p(h)alta, p(h)altena, phaltina, phala. Podle Kopečného phalta etc. je přejato ze slovanštiny. Ty latinské výrazy znamenají většinou také roucho, tedy celý oděv. Podle Pošváře se "z původního plátěného šátku...vyvinula skutečná plátěná měna, velmi blízká nekovovým penězům. Šel-li vývoj u ostatních Slovanů směrem zvětšování velikosti šátků až k celému oděvu, resp. jeho částí, zde v Čechách naopak se jejich velikost zmenšovala a jejich přímá užitková hodnota mizela, takže zůstala jen obecná hodnota směnná". Právní potřeby daly pak u nás i jinde tomu slovu vazby i významy nové: platiti za něco, pak pouze něco, sukno platí po tolika, staročesky platí život = je v sázce atd."

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.12.2009 13:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu